Scanfil-konsernin tilinpäätös vuodelta 2022: Vuosi päättyi ennätysliikevaihtoon ja -voittoon

21.2.2023

Scanfil Oyj       Tilinpäätöstiedote     21.2.2023 klo 8.00

Scanfil-konsernin tilinpäätös vuodelta 2022: Vuosi päättyi ennätysliikevaihtoon ja -voittoon

Loka–joulukuu

  • Liikevaihto oli 222,3 milj. euroa (10–12 2021: 191,7), kasvua 15,9 %
  • Liikevoitto oli 13,4 (9,5) milj. euroa, kasvua 40,3 %
  • Liikevoittoprosentti oli 6,0 % (5,0 %) liikevaihdosta
  • Tulos oli 10,5 (8,4) milj. euroa, kasvua 24,0 %
  • Tulos/osake oli 0,16 (0,13) euroa

Tammi–joulukuu

  • Liikevaihto oli 843,8 milj. euroa (2021: 695,7), kasvua 21,3 %
  • Liikevoitto oli 45,4 (39,6) milj. euroa, kasvua 14,6 %
  • Liikevoittoprosentti oli 5,4 % (5,7 %) liikevaihdosta
  • Tulos oli 35,0 (29,8) milj. euroa, kasvua 17,8 %
  • Tulos/osake oli 0,54 (0,46) euroa

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023

Scanfil arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 820–890 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 49–55 milj. euroa.

Scanfil arvio että vuoden 2023 elektroniikkakomponenttien spot-markkinaostot tulevat olemaan merkittävästi alhaisemmat viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2022 spot-markkinaostot nostivat liikevaihtoa 80,7 milj. eurolla ja 32,0 milj eurolla vuonna 2021.

Avainluvut  10-12 2022 10-12 2021 Muutos, % 1-12 2022 1-12 2021 Muutos, %
Liikevaihto, milj.euroa 222,3 191,7 15.9 843,8 695,7 21,3
Liikevoitto, milj.euroa 13,4 9,5 40.3 45,4 39,6 14,6
Liikevoitto, % 6,0 5,0 5,4 5,7
Tulos, milj.euroa 10,5 8,4 24.0 35,0 29,8 17,8
Tulos/osake, euroa 0,16 0,13 23.8 0,54 0,46 17,5
Oman pääoman tuotto, % 16,1 15,2
Omavaraisuusaste, % 45,3 45,3
Nettovelkaantumisaste, % 37,8 28,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 13,9 -0,5 10,2 -12,5
Työntekijöitä, keskimäärin 3 403 3 267 4,2

TOIMITUSJOHTAJA PETTERI JOKITALO:

”Olen tyytyväinen suoritukseemme vuonna 2022. Jo vuoteen lähdettäessä vahva asiakaskysyntä vahvistui vuoden aikana entisestään. Vuosi eteni nousujohteisesti niin liikevaihdon kuin myös liikevoiton osalta ja päättyi ennätykselliseen viimeisen vuosineljännekseen.

Fokuksemme oli selvä ja keskityimme orgaaniseen kasvuun sekä kustannusinflaation ja toimintympäristön riskien hallintaan. Toimintaympäristö oli haasteellinen, vastatuulta toivat niin elektroniikkakomponenttien saatavuushaasteet, kustannusinflaatio kuin myös koronatilanne erityisesti Kiinassa. Kasvavaan asiakaskysyntään vastataksemme investoimme tuotantokapasiteettiin Suzhoun, Malmön ja Wuthan tehtailla. Kokonaisuutena menimme vahvasti eteenpäin! Haluan kiittää omistautuneita työntekijöitämme hyvästä työstä sekä asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 15,3 % ja  oli 222,3 milj. euroa. Komponenttien saatavuushaasteet helpottivat osittain vuoden loppua kohden, mikä näkyi vähentyneinä spot-markkinaostoina. Neljänneksen liikevoitto kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 40 % ja oli 13,4 milj. euroa. Liikevoiton positiiviseen kehitykseen vaikutti liikevaihdon kasvu ja komponenttien saatavuusvaikeuksien helpottumisesta johtunut toiminnan tehostuminen. Valuuttakurssimuutosten vaikutus neljänneksen liikevoittoon oli 0,3 milj. euroa positiivinen.

Vuoden toisella neljänneksellä positiiviseksi kääntynyt liiketoiminnan nettorahavirta jatkoi vahvistumistaan ja oli viimeisellä vuosineljänneksellä  13,9 milj. euroa. Nettorahavirran vahvistaminen ja siihen liittyvä varastojenhallinta säilyvät edelleen keskeisenä kehitysalueena.

Scanfilin rahoitusasema ja tase on vakaa ja mahdollistaa tarvittavat investoinnit sekä osinkopolitiikan toteuttamisen. Hallitus esittää vuodelta 2022 maksettavaksi osinkoa 0,21 euroa osakkeelta, jossa on 10,5 % kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Toteutuessaan esityksen mukaisesti Scanfilin osinko nousee jo kymmenentenä peräkkäisenä vuotena.

Scanfilin asiakkaiden kysyntänäkymät vuodelle 2023 jatkuvat vahvana ja antavat hyvän pohjan orgaaniseen kasvuun ja myönteiseen kannattavuuskehitykseen kohti 7 % liikevoittomarginaalin tavoitetasoa. Liiketoiminnan lähiajan riskit liittyvät pääasiassa talouden kehittymiseen niin Euroopassa kuin myös globaalisti ja parantuneesta tilanteesta huolimatta puolijohteiden saatavuuteen, jonka uskomme osittain jatkuvan haastavana.

Odotamme liikevaihtomme olevan tänä vuonna 820–890 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan 49–55 milj. euroon. Uskomme spot-markkinaostojen määrän pienentyvän merkittävästi vuodesta 2022.

Tavoittelemme pidemmällä aikavälillä orgaanista 5–7 % vuosikasvua ja 7 % liikevoittotasoa. Vuonna 2023 keskeisiä investointeja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ovat elektroniikan valmistuslinjojen investoinnit Atlantan tehtaalle Yhdysvalloissa ja Sieradzin tehtaalle Puolassa. Molempien tehtaiden osalta uusien tuotantolinjojen odotetaan olevan käytössä kolmannella vuosineljänneksellä 2023. Olemme myös käynnistäneet esisuunnittelun Sieradzin tehtaan laajentamiseksi noin 8 000 m² tuotantorakennuksella.

Pidemmällä aikavälillä näemme Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinat mielenkiintoisina laajentumisalueina.”

LIIKEVAIHTO

Konsernin loka–joulukuun liikevaihto oli 222,3 (191,7) milj. euroa, kasvua 15,9 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 14,6 (14,4) milj. euroa spot-markkinaostojen ja muiden asiakastoimituksien varmistamiseen liittyvien kulujen laskutusta. Asiakaskysyntään vastataksemme jouduimme ostamaan erityisesti puolijohdekomponentteja huomattavasti normaalihintaa kalliimmalla spot-markkinoilta. Laskutimme näin syntyneet ylimääräiset kustannukset asiakkailtamme, mutta pääsääntöisesti ilman materiaalikatetta.

Konsernin tammi–joulukuun liikevaihto oli 843,8  (695,7) milj. euroa, kasvua 21,3 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 80,7 (32,0) milj. euroa spot-markkinaostoja ja muita asiakastoimituksien varmistamiseen liittyviä kuluja.

LIIKEVAIHTO ASIAKASSEGMENTEITTÄIN

Advanced Consumer Applications

Liikevaihto loka–joulukuussa oli 56,3 (52,9) milj. euroa, kasvua 6,2 % verrattuna loka–joulukuuhun 2021. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 4,1 (4,7) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 247,8 (204,6) milj. euroa, kasvua 21,1 % verrattuna tammi–joulukuuhun 2021. Keskeiset ajurit olivat hissituotteiden ja talotekniikan hyvä kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 36,1 (14,6) milj. euroa.

Automation & Safety

Liikevaihto loka–joulukuussa oli 51,4 (41,1) milj. euroa, kasvua 25,1 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 3,6 (2,3) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 183,8 (144,9) milj. euroa, kasvua 26,8 % verrattuna tammi–joulukuuhun 2021. Keskeinen ajuri oli muun muassa prosessi-automaatioratkaisujen sekä tunnistin- ja mittalaitteiden hyvä kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 12,0 (4,9) milj. euroa.

Connectivity

Liikevaihto loka–jolukuussa oli 10,8 (10,4) milj. euroa, kasvua 4,5 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 0,4 (0,1) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 38,5 (33,0) milj. euroa, kasvua 16,5 % tammi–joulukuuhun 2021. Keskeinen ajuri oli viestintä- ja kehittyneiden kuulonsuojainjärjestelmien kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 1,2 (0,1) milj. euroa.

Energy & Cleantech

Liikevaihto loka–joulukuussa oli 61,3 (53,4) milj. euroa, kasvua 14,8 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 3,2 (5,0) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 222,4 (182,1) milj. euroa, kasvua 22,2 % tammi–joulukuuhun 2021. Vahvan kasvun keskeinen tekijä oli kierrätysjärjestelmien ja energiansäästöratkaisujen, muun muassa sisäilman hallinnan, hyvä kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 18,4 (8,9) milj. euroa.

Medtech & Life Science

Liikevaihto loka–joulukuussa oli 42,5 (33,9) milj. euroa, kasvua 25,3 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 2,2 (3,4) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 151,2 (120,6) milj. euroa, kasvua 25,4 % tammi–joulukuuhun 2021. Kasvun keskeinen ajuri oli diagnostiikan ja analytiikan testiratkaisujen hyvä kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 13,0 (3,5) milj. euroa.

Tammi–joulukuussa 2022 suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 19 % (18 %) ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 55 % (55 %).

LIIKEVOITTO

Liikevoitto loka–joulukuussa oli 13,4 (9,5) milj. euroa, 6,0 % (5,0 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella 2022 ei ollut oikaisueriä. Vertailukauden liikevoitto sisälsi -0,7 milj. euron oikaisuerän liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen. Vertailukauden oikaistu liikevoitto oli 10,2 milj. euroa, 5,3% liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen ja puolijohteiden saatavuuden parantuminen, joka paransi tehtaiden suorituskykyä. Siirsimme kustannusinflaation asiakashintoihin, joissain tapauksissa hinnanmuutokset realisoituivat viiveellä. Valuuttasuojausprosessi parani merkittävästi ja valuuttakurssimuutoksien tulosvaikutus oli vain +0,3 milj. euroa. Liikevoittoprosenttia alensi erikseen sovittu katteeton tai matalakatteinen asiakaslaskutus.

Liikevoitto tammi–joulukuussa oli 45,4 (39,6) milj. euroa, 5,4 % (5,7 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella 2022 ei ollut oikaisueriä. Vertailuvuonna oikaistu liikevoitto oli 40,3 milj. euroa, 5,8% liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen. Puolijohteiden saatavuus parani asteittain vuoden aikana ja pääsääntöisesti tehtaiden suorituskyky parani tai pysyi hyvällä tasolla. Kiinan koronasulku huhtikuussa vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen. Lähtökohtaisesti pystyimme siirtämään kustannusinflaation asiakashintoihin, mutta joissain tapauksissa hinnanmuutokset realisoituivat viiveellä. Valuuttakurssimuutoksilla oli -2,5 milj. euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon, mutta tilanne parani merkittävästi vuoden loppua kohden parantuneen suojausprosessin ja valuuttojen alentuneen volatiliteetin vuoksi. Liikevoittoprosenttia alensi erikseen sovittu katteeton tai matalakatteinen asiakaslaskutus.

TULOS

Tulos loka–joulukuussa oli 10,5 (8,4) milj. euroa. Vertailukauden oikaistu tulos oli 9,1 milj. euroa, jota oli oikaistu Hampurin tehtaan sulkemiskuluilla. Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,13) euroa. Vertailukauden oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa.

Tulos tammi–joulukuussa oli 35,0 (29,8) milj. euroa. Vertailuvuoden oikaistu tulos oli 32,0 milj. euroa, johon vaikutti negatiivisesti 1,6 milj. euron kertaluonteinen vero-oikaisu ja Hampurin tehtaan sulkemiskulut. Osakekohtainen tulos oli 0,54 (0,46) euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos vuonna 2021 oli 0,50 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,6 % (15,3 %).

Konsernin efektiivinen veroaste tammi–joulukuussa oli 16,0 % (21,0 %). Veroasteeseen vaikutti positiivisesti lähinnä yhtiöiden välisten osingonmaksujen laskennallisten verojen uudelleenajoitus. Vertailuvuonna veroasteeseen vaikutti negatiivisesti 1,6 milj. euron vero-oikaisu.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2022 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätös julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast tuloksesta:

Englanninkielinen webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 21.helmikuuta 2023 poikkeukselliseti klo 9:00–10:00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Voitte rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen osoitteessa: https://scanfil.videosync.fi/full-year-2022/register. Yleisö voi kysyä kysymyksiä chat-palvelun välityksellä. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet