Scanfil-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022: Ennätysliikevaihto tammi-kesäkuussa

5.8.2022

Scanfil Oyj       Puolivuosikatsaus     5.8.2022 klo 8.00

Scanfil-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022: Ennätysliikevaihto tammi-kesäkuussa

Huhti–maaliskuu

 • Liikevaihto oli 212,9 milj. euroa (4-6 2021: 172,9), kasvua 23,2 %.
 • Liikevoitto oli 10,1 (10,6) milj. euroa , laskua 4,1 %
 • Liikevoittoprosentti oli 4,8 % (6,1 %) liikevaihdosta
 • Tulos oli 7,1 (8,6) milj. euroa, laskua 17,0 %
 • Tulos/osake oli 0,11 (0,13) euroa
 • Osinko 0,19 euroa/osake maksettiin 2.5.2022. Osinko on kasvanut yhdeksän vuotta peräkkäin

Tammi-kesäkuu

 • Liikevaihto oli 409,5 milj. euroa (1-6 2021: 336,2), kasvua 21,8 %.
 • Liikevoitto oli 20,5 (20,6) milj. euroa, laskua 0,4 %
 • Liikevoittoprosentti oli 5,0 % (6,1 %) liikevaihdosta
 • Tulos oli 15,2 (16,2) milj. euroa, laskua 6,4 %
 • Tulos/osake oli 0,23 (0,25) euroa

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022

Scanfil päivitti näkymiään 13.7.2022 seuraavalla tavalla:

Scanfil arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 800–880 (aiempi 14.4.2022: 750–820) milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 43–48 (muuttumaton) milj. euroa.

Ohjeistukseen liittyy epävarmuutta erityisesti puolijohteiden saatavuuteen ja hintatasoon sekä hankintaketjun toimituskykyyn liittyen. Lisäksi Ukrainan sota ja Covid-19 saattavat aiheuttaa riskejä ja epävarmuutta.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Scanfil tavoittelee vuosittain 5–7 % orgaanista liikevaihdon kasvua ja 7 % liikevoittotasoa. Scanfil pyrkii maksamaan kasvavaa osinkoa, joka on noin 1/3 osakekohtaisesta tuloksesta.

Avainluvut

 

Q2 2022

Q2 2021

Muutos,%

H1 2022

H1 2021

Muutos,%

2021

Liikevaihto, milj.euroa

212,9

172,9

23,2

409,5

336,2

21,8

695,7

Liikevoitto, milj.euroa

10,1

10,6

-4,1

20,5

20,6

-0,4

39,6

Liikevoitto, %

4,8

6,1

 

5,0

6,1

 

5,7

Tulos, milj.euroa

7,1

8,6

-17,0

15,2

16,2

-6,4

29,8

Tulos/osake, euroa

0,11

0,13

-17,2

0,23

0,25

-6,7

0,46

Oman pääoman tuotto, %

 

 

 

14,6

17,3

 

15,2

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

40,5

50,2

 

45,3

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

45,4

13,0

 

28,9

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

 

 

 

-11,7

7,1

-265,1

-12,5

Työntekijöitä, keskimäärin

 

 

 

3 339

3 255

2,6

3 267

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli ennätystasolla, 212,9 milj. euroa, jossa kasvua viime vuoteen 23 prosenttia. Asiakaskysyntä oli yleisesti vahvaa kaikissa asiakassegmenteissä. Vahvan kysynnän yksittäisiä asiakastuotteita olivat mm. prosessi-automaatiojärjestelmät, analysaattorit, taajuusmuuttajat, pullonpalautuslinjastot ja sisäilmatuotteet.

Kiinan koronasulkutoimet huhti-toukokuussa ja elektroniikkakomponenttien heikko saatavuus aiheuttivat haasteita neljänneksen aikana. Asiakaskysyntään vastataksemme jouduimme ostamaan erityisesti puolijohdekomponentteja huomattavasti normaalihintaa kalliimmalla spot-markkinoilta. Laskutimme näin syntyneet ylimääräiset kustannukset asiakkailtamme, mutta pääsääntöisesti ilman materiaalikatetta. Tällaista tilapäisluontoista läpilaskutusta kohdistui toisen neljänneksen liikevaihtoon 29,5 milj. euroa. Ilman tätä tilapäisluontoista laskutusta toisen neljänneksen liikevaihto oli 183,4 milj. euroa.

Liikevoitto oli toisella neljänneksellä 10,1 milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti negatiivisesti -1,4 milj. euron, lähinnä Yhdysvaltojen dollarin vahvistumisesta johtuva valuuttakurssitappio. Kiinan koronasulkutoimet vaikuttivat Suzhoun tehtaan kannattavuuteen erityisesti huhtikuussa, jonka jälkeen olemme toipuneet normaalille toiminnan ja kannattavuuden tasolle touko-kesäkuussa. Odotamme liikevoiton kehittyvän positiivisesti vuoden toisella puoliskolla.

Liiketoiminnan nettorahavirta kääntyi positiiviseksi toisella neljänneksellä ja se oli noin 2 milj. euroa. Nettorahavirran vahvistaminen ja siihen liittyvä varastojen kasvun pysäyttäminen säilyvät keskeisenä fokusalueena vuoden toisella puoliskolla.

Scanfilin rahoitusasema on vakaa, mikä mahdollistaa suunniteltujen investointien toteuttamisen. Oma-varaisuusaste neljänneksen lopussa oli 40,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 45,4 prosenttia.

Asiakkaamme indikoivat edelleen vahvistuvaa kysyntää vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Keskeiset liiketoiminnan lähiajan riskit liittyvät materiaalien, erityisesti puolijohteiden saatavuuteen, koronapandemian kehittymiseen erityisesti Kiinassa ja Ukrainan sodan vaikutuksiin. Puolijohteiden saatavuuden helpottumisesta vuoden loppua kohti on saatu ensimmäisiä signaaleja.

Muutimme liikevaihdon ohjeistusta kohonneen asiakaskysynnän sekä odotettua korkeampien spot-markkinaostojen ja asiakasläpilaskutuksen johdosta. Odotamme spot-markkinaostojen olevan korkealla tasolla ainakin vielä vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta spot-markkinoiden käyttö ja siitä johtuva läpilaskutus vähenee nopeasti kun komponenttien saatavuus paranee. Arvioimme nyt Scanfilin vuoden 2022 liikevaihdon olevan 800–880 milj. euroa. Oikaistun liikevoiton osalta pitäydymme alkuperäisessä ohjauksessa 43–48 milj. euroa.

Vastataksemme kasvavaan asiakaskysyntään olemme hankkineet lisää tuotantotilaa Atlantan ja Wuthan tehtaillemme jo vuoden alussa. Tämän lisäksi olemme kevään aikana lisänneet tuotantotilaa myös Suzhouhun ja Malmöön tehtaillamme. Vuoden aikana olemme lisänneet tuotantotilaa noin 11 000 m².

Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöämme hyvästä työstä haastavissa olosuhteissa ja asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.”

Liikevaihto

Konsernin huhti–kesäkuun liikevaihto oli 212,9 (172,9) milj. euroa, kasvua 23,2 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 29,7 (5,4) milj. euroa spot-markkinaostoja ja muita asiakastoimituksien varmistamiseen liittyvien kulujen laskutusta. Näiden kulujen laskutus sovitaan asiakkaiden kanssa erikseen. Tämä laskutus oli Scanfilille matalakatteista tai katteetonta.

Konsernin tammi–kesäkuun liikevaihto oli 409,5 (336,2) milj. euroa, kasvua 21,8 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 46,8 (16,7) milj. euroa spot-markkinaostoja ja muita asiakastoimituksien varmistamiseen liittyviä kuluja.

Liikevaihto asiakassegmenteittäin

Advanced Consumer Applications

Liikevaihto huhti–kesäkuussa oli 68,7 (53,4) milj. euroa, kasvua 28,6 % verrattuna huhti-kesäkuuhun 2021. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 15,2 (0,7) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 123,7 (96,3) milj. euroa, kasvua 28,5 % verrattuna tammi–kesäkuuhun 2021. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 20,6 (0,8) milj. euroa. Keskeiset ajurit olivat uusien asiakkaiden tuotannon aloitukset sekä hissituotteiden ja itsepalveluratkaisujen hyvä kysyntä.

Automation & Safety

Liikevaihto huhti–kesäkuussa oli 45,6 (36,8) milj. euroa, kasvua 24,0 %. Erikseen sovittua asiakas-laskutusta segmentillä oli 2,5 (2,0) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 88,2 (71,3) milj. euroa, kasvua 24,0 % verrattuna tammi–kesäkuuhun 2021. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli  4,7 (2,5) milj. euroa. Keskeiset ajurit olivat prosessiautomaatio- ja turvallisuusratkaisujen hyvä kysyntä.

Connectivity

Liikevaihto huhti–kesäkuussa oli 9,1 (7,3) milj. euroa, kasvua 24,0 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 0,5 (-) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 19,9 (15,4) milj. euroa, kasvua 29,1 % tammi–kesäkuuhun 2021. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 0,7 (-) milj. euroa. Kysyntä oli hyvää läpi koko asiakaskunnan.

Energy & Cleantech

Liikevaihto huhti–kesäkuussa oli 53,5 (44,8) milj. euroa, kasvua 19,2 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 7,3 (2,4) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 108,0 (85,1) milj. euroa, kasvua 26,9 % tammi–kesäkuuhun 2021. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 14,7 (2,4) milj. euroa. Vahvan kasvun keskeinen tekijä oli kierrätys- sekä energiansäästöratkaisujen hyvä kysyntä.

Medtech & Life Science

Liikevaihto huhti–kesäkuussa oli 36,0 (28,5) milj. euroa, kasvua 26,4 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 4,1 (-) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 69,7 (57,5) milj. euroa, kasvua 21,1 % tammi–kesäkuuhun 2021. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 5,9 (0,2) milj. euroa.

Tammi–kesäkuussa 2022 suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 19,1 (16,1 ) % ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 55,5 (54,9) %.

Liikevoitto

Liikevoitto huhti–kesäkuussa oli 10,1 (10,6) milj. euroa, 4,8 % (6,1 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen. Viime aikoina valuuttakurssimuutokset ovat olleet nopeita. Yhtiön tiukoista suojaustoimista huolimatta nopeilla päivittäisillä kurssimuutoksilla, etenkin Yhdysvaltojen dollarin ja Kiinan renminbin vahvistumisella suhteessa euroon, oli 1,4 milj. euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Toimenpiteet valuuttakurssimuutosten riskien vähentämiseksi jatkuu vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Kiinan koronasulku  alensi liikevoittoa huhti-toukokuussa. Lisäksi materiaalien heikko saatavuus alensi tuottavuutta etenkin suurimmilla elektroniikkatehtailla. Liikevoittoprosenttia alensi erikseen sovittu katteeton asiakaslaskutus.

Liikevoitto tammi–kesäkuussa oli 20,5 (20,6) milj. euroa, 5,0 % (6,1 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen. Valuuttakurssimuutoksilla oli 2,0 milj. euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Lisäksi Kiinan koronasulku ja materiaalien heikko saatavuus vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen Liikevoittoprosenttia alensi erikseen sovittu katteeton asiakaslaskutus.

Tulos

Tulos huhti–kesäkuussa oli 7,1 (8,6) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,13) euroa.

Tulos tammi–kesäkuussa oli 15,2 (16,2) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,25) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,4 % (18,1 %).

Konsernin efektiivinen veroaste tammi–kesäkuussa oli 20,8 % (17,9 %).

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin puolivuosikatsaustiedotteesta ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast tuloksesta:

Englanninkielinen webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 5.elokuuta 2022 klo 10:00–11:00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Voitte rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen osoitteessa: https://scanfil.videosync.fi/q2-2022-results/register. Yleisö voi kysyä kysymyksiä chat-palvelun välityksellä. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet