Scanfil-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022: Tulos parantui ja myynti kasvoi

26.10.2022

Scanfil Oyj       Osavuosikatsaus     26.10.2022 klo 8.00

Scanfil-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022: Tulos parantui ja myynti kasvoi

Heinä–syyskuu

  • Liikevaihto oli 211,9 milj. euroa (7-9 2021: 167,8), kasvua 26,3 %
  • Liikevoitto oli 11,5 (9,5) milj. euroa, kasvua 21,5 %
  • Liikevoittoprosentti oli 5,4 % (5,7 %) liikevaihdosta
  • Tulos oli 9,4 (5,1) milj. euroa, kasvua 84,1 %
  • Tulos/osake oli 0,15 (0,08) euroa

Tammi–syyskuu

  • Liikevaihto oli 621,4 milj. euroa (1–9 2021: 504,0), kasvua 23,3 %
  • Liikevoitto oli 32,0 (30,0) milj. euroa, kasvua 6,5 %
  • Liikevoittoprosentti oli 5,1 % (6,0 %) liikevaihdosta
  • Tulos oli 24,6 (21,3) milj. euroa, kasvua 15,3 %
  • Tulos/osake oli 0,38 (0,33) euroa

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022

Scanfil päivitti näkymiään 13.7.2022 seuraavalla tavalla:

Scanfil arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 800–880 (aiempi 14.4.2022: 750–820) milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 43–48 (muuttumaton) milj. euroa.

Ohjeistukseen liittyy epävarmuutta erityisesti puolijohteiden saatavuuteen ja hintatasoon sekä hankintaketjun toimituskykyyn liittyen. Lisäksi Ukrainan sota ja Covid-19 saattavat aiheuttaa riskejä ja epävarmuutta.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Scanfil tavoittelee vuosittain 5–7 % orgaanista liikevaihdon kasvua ja 7 % liikevoittotasoa. Scanfil pyrkii maksamaan kasvavaa osinkoa, joka on noin 1/3 osakekohtaisesta tuloksesta.

Avainluvut

 

7-9 2022

7-9 2021

Muutos, %

1-9 2022

1-9 2021

Muutos, %

2021

Liikevaihto, milj.euroa

211,9

167,8

26,3

621,4

504,0

23,3

695,7

Liikevoitto, milj.euroa

11,5

9,5

21,4

32,0

30,0

6,5

39,6

Liikevoitto, %

5,4

5,7

 

5,1

6,0

 

5,7

Tulos, milj.euroa

9,4

5,1

84,1

24,6

21,3

15,3

29,8

Tulos/osake, euroa

0,15

0,08

83,6

0,38

0,33

15,0

0,46

Oman pääoman tuotto, %

 

 

 

15,4

15,0

 

15,2

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

42,5

46,8

 

45,3

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

44,2

25,2

 

28,9

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

8,0

-19,2

 

-3,7

-12,1

69,4

-12,5

Työntekijöitä, keskimäärin

 

 

 

3 374

3 267

3,3

3 267

 TOIMITUSJOHTAJA PETTERI JOKITALO:

”Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi vuositasolla 26 prosenttia ja oli 211,9 milj. euroa. Asiakaskysyntä oli vahvaa kaikissa asiakassegmenteissä. Yksittäisiä vahvan kysynnän asiakastuotteita olivat mm. analysaattorit, rakennusten lämmitysjärjestelmät, hissit, pakettiautomaatit, pullonpalautuslinjastot ja prosessiautomaatiojärjestelmät.

Elektroniikkakomponenttien saatavuus aiheutti edelleen haasteita, vaikka saatavuustilanne kääntyikin hiukan aikaisempaa paremmaksi. Asiakaskysyntään vastataksemme jouduimme kuitenkin yhä ostamaan puolijohdekomponentteja spot-markkinoilta. Spot-ostoja kohdistui kolmannen neljänneksen liikevaihtoon noin 20 miljoonan euron edestä, mikä on noin kolmanneksen pienempi kuin edellisellä neljänneksellä. Ilman tätä tilapäisluontoista laskutusta ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 192,3 milj. euroa.  Spot-ostoista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset laskutamme asiakkailtamme, mutta kuitenkin pääsääntöisesti ilman materiaalikatetta.

Liikevoitto parani selvästi niin vuoden takaisesta kuin edellisestä neljänneksestä ja oli 11,5 milj. euroa. Neljänneksen liikevoittoon vaikutti positiivisesti muun muassa yhä kasvaneet toimitusvolyymit ja toisaalta pienentyneet valuuttakurssitappiot. Koronaviruksella ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen neljänneksen aikana. Odotamme liikevoiton positiivisen kehityksen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden toisella neljänneksellä positiiviseksi kääntynyt liiketoiminnan nettorahavirta jatkoi vahvistumistaan ja oli kolmannella neljänneksellä noin 8 milj. euroa. Vahvistuneeseen nettorahavirtaan vaikutti positiivisesti parantunut kannattavuus ja toisaalta varastojen kasvun pysähtyminen. Nettorahavirran vahvistaminen ja siihen liittyvä varastojenhallinta säilyvät edelleen keskeisenä fokusalueena.

Niin omavaraisuusaste kuin nettovelkaisuus kehittyivät myönteisesti. Neljänneksen lopussa omavaraisuusaste oli 42,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 44,2 prosenttia. Scanfilin rahoitusasema on vakaa ja mahdollistaa tarvittavien investointien toteuttamisen.

Asiakkaamme ennustavat edelleen vahvistuvaa kysyntää vuoden viimeiselle neljännekselle.  Liiketoiminnan lähiajan riskit liittyvät pääasiassa elektroniikkakomponenttien, lähinnä puolijohteiden, saatavuuteen sekä koronapandemian kehittymiseen erityisesti Kiinassa, sekä Ukrainan sodan vaikutuksiin ja talouden kehittymiseen etenkin Euroopassa. Vaikka elektroniikan saatavuustilanne onkin paranemassa, puolijohteiden saatavuusongelmien odotetaan jatkuvan vielä pitkälle ensi vuoteen. Näemme spot-markkinaostojen ja siitä johtuvan läpilaskutuksen kuitenkin olevan selkeällä laskutrendillä ja vähenevän nopeasti komponenttien saatavuuden parantuessa. Tällä on myös positiivinen vaikutus varastoihin.

Vahvistaaksemme asemaamme ja toimituskykyämme Pohjois-Amerikassa, olemme päättäneet investoida elektroniikan valmistuslinjaan Atlantan tehtaalla. Investointi mahdollistaa piirikorttien ladonnan Atlantassa loppukokoonpantaviin tuotteisiin ja laajentaa asiakastarjoamaamme niin nykyisille kuin uusille asiakkaillemme Pohjois-Amerikassa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 4 milj. euroa ja linjan odotetaan olevan käytössä vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä.

Olemme vuoden 2022 aikana investoineet merkittävästi tuotantotiloihin vastataksemme kasvavaan asiakaskysyntään. Hankimme lisää tuotantotilaa Atlantan, Suzhoun, Malmön ja Wuthan tehtaille. Suurin osa, noin 6000 m², kohdistui Atlantan tehtaan laajennukseen ja muiden tehtaiden osuus oli alle 2 000 m² kullakin. Aiemmin tiedotettu Suzhoun tehtaan suunniteltu laajennusinvestointi on siis tähän mennessä toteutettu alustavaa 11 000 m² merkittävästi pienempänä ja muuttamalla muussa käytössä olleita tiloja tuotantotiloiksi.

Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöämme hyvästä työstä haastavissa olosuhteissa ja asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.”

LIIKEVAIHTO

Konsernin heinä–syyskuun liikevaihto oli 211,9 (167,8) milj. euroa, kasvua 26,3 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 19,6 (11,7) milj. euroa spot-markkinaostoja ja muita asiakastoimituksien varmistamiseen liittyvien kulujen laskutusta. Näiden kulujen laskutus sovitaan asiakkaiden kanssa erikseen. Tämä laskutus oli Scanfilille matalakatteista tai katteetonta.

Konsernin tammi–syyskuun liikevaihto oli 621,4 (504,0) milj. euroa, kasvua 23,3 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 66,1 (17,6) milj. euroa spot-markkinaostoja ja muita asiakastoimituksien varmistamiseen liittyviä kuluja.

LIIKEVAIHTO ASIAKASSEGMENTEITTÄIN

Advanced Consumer Applications

Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 67,8 (55,4) milj. euroa, kasvua 22,6 % verrattuna heinä-syyskuuhun 2021. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 11,4 (9,0) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 191,6 (151,7) milj. euroa, kasvua 26,3 % verrattuna tammi–syyskuuhun 2021. Keskeiset ajurit olivat hissituotteiden ja itsepalveluratkaisujen hyvä kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 32,0 (9,9) milj. euroa.

Automation & Safety

Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 44,2 (32,5) milj. euroa, kasvua 35,9 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 3,8 (0,1) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 132,5 (103,9) milj. euroa, kasvua 27,5 % verrattuna tammi–syyskuuhun 2021. Keskeinen ajuri oli prosessiautomaatioratkaisujen hyvä kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 8,4 (2,6) milj. euroa.

Connectivity

Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 7,8 (7,3) milj. euroa, kasvua 6,9 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 0,1 (-) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 27,7 (22,7) milj. euroa, kasvua 22,0 % tammi–syyskuuhun 2021. Kysyntä oli hyvää läpi koko asiakaskunnan. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 0,8 (-) milj. euroa.

Energy & Cleantech

Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 53,1 (43,5) milj. euroa, kasvua 22,0 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 0,5 (1,5) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 161,1 (128,7) milj. euroa, kasvua 25,2 % tammi–syyskuuhun 2021. Vahvan kasvun keskeinen tekijä oli kierrätys- sekä energiansäästöratkaisujen hyvä kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 15,2 (3,9) milj. euroa.

Medtech & Life Science

Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 39,0 (29,1) milj. euroa, kasvua 33,8 %. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 3,8 (1,1) milj. euroa.

Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 108,7 (86,7) milj. euroa, kasvua 25,4 % tammi–syyskuuhun 2021. Kasvun keskeinen ajuri oli diagnostiikan ja analytiikan testiratkaisujen hyvä kysyntä. Erikseen sovittua asiakaslaskutusta segmentillä oli 9,7 (1,3) milj. euroa.

Tammi–syyskuussa 2022 suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 20 % (18 %) ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 56 % (55 %).

LIIKEVOITTO

Liikevoitto heinä–syyskuussa oli 11,5 (9,5) milj. euroa, 5,4 % (5,7 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen. Tehtaiden suorituskyky oli yleisesti hyvällä tasolla. Erityisesti Puolan tehtaat suoriutuivat hyvin. Valuuttasuojausprosessi on parantunut, ja valuuttakurssien tulosvaikutukset lieventyivät kvartaalin loppupuolella. Valuuttakurssimuutosten negatiivinen vaikutus oli -0,7 milj. euroa. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä vaikutus liikevoittoon oli -1,4 milj. euroa.  Liikevoittoprosenttia alensi erikseen sovittu katteeton tai matalakatteinen asiakaslaskutus.

Liikevoitto tammi–syyskuussa oli 32,0 (30,0) milj. euroa, 5,1 % (6,0 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen. Tehtaiden suorituskyky on ollut kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla. Kiinan koronasulku huhtikuussa vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen. Valuuttakurssimuutoksilla oli 2,8 milj. euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Liikevoittoprosenttia alensi erikseen sovittu katteeton tai matalakatteinen asiakaslaskutus.

TULOS

Tulos heinä–syyskuussa oli 9,4 (5,1) milj. euroa. Vertailuvuoden tulokseen vaikutti negatiivisesti kertaluontoinen veronoikaisu, joka oli 1,7 milj. euroa. Oikaistu tulos vuonna 2021 oli 6,8 milj. euroa.  Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,08) euroa. Vertailuvuoden oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa.

Tulos tammi–syyskuussa oli 24,6 (21,3) milj. euroa. Vertailuvuoden oikaistu tulos oli 23,0 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,33) euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos vuonna 2021 oli 0,36 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,7 % (16,7 %).

Konsernin efektiivinen veroaste tammi–syyskuussa oli 15,2 % (24,7 %). Veroasteeseen vaikutti positiivisesti lähinnä yhtiöiden välisten osinkojen maksujen laskennallisten verojen uudelleenarvostus kolmannella vuosineljänneksellä. Veroasteeseen vertailuvuonna vaikutti negatiivisesti veronoikaisu, joka oli 1,7 milj. euroa.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsaustiedotteesta ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast tuloksesta:

Englanninkielinen webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 26.lokakuuta 2022 klo 10:00–11:00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Voitte rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen osoitteessa: https://scanfil.videosync.fi/q3-2022-results/register. Yleisö voi kysyä kysymyksiä chat-palvelun välityksellä. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet