Scanfil-konsernin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuu 2021: Hyvä kysyntätrendi jatkui

23.4.2021

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2021 KLO 9.00

Scanfil-konsernin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuu 2021: Hyvä kysyntätrendi jatkui

Tammi-maaliskuu

Liikevaihto oli 163,3 milj. euroa (Q1 2020: 144,1), kasvua 13,4 %
Liikevoitto oli 10,0 (8,6) milj. euroa, 6,1 % (6,0 %) liikevaihdosta, kasvua 15,5 %
Tulos oli 7,6 (7,5) milj. euroa
Tulos/osake oli 0,12 (0,12) euroa
Vuodelta 2020 jaettava osinko on 0,17 euroa per osake. Se maksetaan 3.5.2021. Osinko on kasvanut 8 vuotta peräkkäin

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 600 – 640 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 40 – 44 milj. euroa.

Vuoden 2021 ohjeistukseen liittyy epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudesta ja covid-19-pandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään sekä ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn.

Pitkän aikavälin tavoite

Scanfilin pitkän aikavälin tavoite: Vuonna 2023 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.

Avainluvut
Q1/2021 Q1/2020 Muutos % 2020
Liikevaihto, milj.euroa 163,3 144,1 13,4 % 595,3
Liikevoitto, milj.euroa 10,0 8,6 15,5 % 44,4
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 10,0 8,6 15,5 % 39,1
Liikevoitto, % 6,1 6,0 7,5
Liikevoitto, oikaistu, % 6,1 6,0 6,6
Tulos, milj.euroa 7,6 7,5 1,3 % 36,9
Tulos, oikaistu, milj.euroa 7,6 7,5 1,3 % 32,5
Tulos/osake, euroa 0,12 0,12 1,0 % 0,57
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,12 0,12 1,0 % 0,50
Oman pääoman tuotto, % 16,3 17,9 21,1
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 16,3 17,9 18,4
Omavaraisuusaste, % 52,1 48,8 54,3
Nettovelkaantumisaste, % 5,9 25,0 9,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa 7,7 5,9 30,5 % 35,2
Henkilöstö keskimäärin 3225 3522 -8,4 % 3 387

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 163,3 miljoonaa euroa, kasvua oli viime vuoteen verrattuna 13 prosenttia. Vuoden 2020 jälkipuoliskolla alkanut asiakaskysynnän elpyminen jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kysyntä oli erityisen hyvää uusiutuvaan energiaan, sisäilmaan, automaatioon, kierrätykseen ja hisseihin liittyvissä tuoteryhmissä. Välitysmyynti, jonka odotetaan päättyvän, vaikutti ensimmäisen neljänneksen myyntiin positiivisesti noin 8,1 miljoonaa euroa.

Covid-19-pandemia ei ole vielä ohi, olemme kuitenkin onnistuneet jatkamaan sen ennaltaehkäisyä hyvin tuloksin. Henkilöstömme ja tehtaittemme suorituskyky on pysynyt korkeana tänä vuonna.

Vaikka tiettyjen materiaalien saatavuudessa oli niukkuutta, emme kokeneet vuosineljänneksen aikana vakavia haasteita. Pyrimme varmistamaan tuotannossa tarvittavien materiaalien saatavuuden aktiivisella seurannalla ja tekemällä tarvittavia toimenpiteitä havaittujen riskien pienentämiseksi.

Kannattavuus kehittyi odotetulla tavalla. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa, joka oli 6,1 prosenttia liikevaihdosta ja kasvoi viime vuodesta 16 prosenttia. Myynti oli erityisen vahvaa maaliskuussa, mikä paransi etenkin Kiinan, Puolan ja Viron tehtaiden kannattavuutta. Toisaalta matalakatteinen välitysmyynti ja Hampurin tuotannon siirto meneillään olevine tehtaan sulkemisineen vaati lisäresursseja ja aiheutti kustannuksia, jotka vaikuttivat hieman negatiivisesti liikevoittomarginaaliin.

Scanfilin rahoitusasema on vahva, mikä mahdollistaa suunniteltujen investointien toteuttamisen sekä hyviin liiketoimintatilaisuuksiin tarttumisen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoimintojen nettorahavirta oli ennen investointeja ja rahoituseriä 7,7 (5,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 52,1 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 5,9 prosenttia.

Katsomme vuoteen luottavaisin mielin. Asiakkaiden ostoennusteiden asteittainen kasvu lisää uskoa kysynnän elpymiseen. Keskeiset riskit liittyvät koronapandemian jatkumiseen ja tiettyjen materiaalien saatavuuteen. Olemme tunnistaneet nämä riskit ja ryhtyneet tarvittaviin toimiin niiden pienentämiseksi.
Pidämme vuoden 2021 ennusteemme ennallaan ja odotamme, että liikevaihtomme on 600 – 640 miljoonaa euroa ja liikevoittomme 40 – 44 miljoonaa euroa.

Vuotemme alkoi hyvin! Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöämme hyvästä työstä ja asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.

Taloudellinen kehitys

Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 163,3 (144,1) milj. euroa, kasvua 13,4 % viime vuoteen verrattuna. Asiakassegmenteittäin liikevaihto kehittyi seuraavasti:

Advanced Consumer Applications -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoteen verrattuna 11,7 milj. euroa (37,7 %). Vahva kasvu johtui pääasiassa uusasiakkaiden määrän kasvusta, hissituotteiden ja itsepalveluratkaisujen hyvästä kysynnästä.

Automation & Safety -segmentin liikevaihto supistui viime vuodesta 3,4 milj. euroa (-8,9 %). Tätä ennen liikevaihto kasvoi tasaisesti vuoden 2020 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Kasvu on peräisin monesta segmentin eri asiakkuudesta.

Connectivity-segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoteen verrattuna 0,7 milj. euroa (9,2 %). Myynnin kasvu tuli laajasti suuresta määrästä segmentin eri asiakkaita.

Energy & Cleantech -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoteen verrattuna 5,9 milj. euroa (17,1 %). Vahvan kasvun keskeisiin vauhdittajiin kuului pullon-palautusautomaattien, energiajärjestelmien ja sisäilman laadunvalvontajärjestelmien hyvä kysyntä.

Medtec & Life Science -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa (7,8 %). Liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen.
Konsernin liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 10,0 (8,6) milj. euroa, 6,1 % (6,0 %) liikevaihdosta. Liikevoiton kasvu johtuu pääasiassa lisääntyneestä liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 7,6 (7,5) milj. euroa.
Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,12) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,5 % (17,8 %).

Konsernin efektiivinen veroaste oli 18,2 % (14,1 %).

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1. – 31.3.2021ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast Q1 tuloksesta:
Klo 10.00 alkava webcast-tiedotustilaisuus pidetään suomeksi. Voit rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen täällä: https://scanfil.videosync.fi/2021-q1-tulos/register. Tiedotustilaisuudessa esitettävä presentaatio on saatavilla ennen tilaisuuden alkua täällä.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Liitteet