SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2020

24.4.2020

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.4.2020 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2020

Q1/2020: Vankka vuoden avaus, pidämme ennusteemme voimassa loppuvuodelle

Tammi – maaliskuu

– Liikevaihto 144,1 (Q1 2019: 129,9) milj. euroa, kasvua 10,9 %
– Liikevoitto 8,6 (6,8) milj. euroa 6,0 % (5,3 %) liikevaihdosta, kasvua 26,1 %
– Voitto katsauskaudella 7,5 (4,8) milj. euroa
– Tulos / osake 0,12 (0,08) euroa

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 590 – 640 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 39 – 43 milj. euroa. Arvio perustuu tämän hetkiseen käsitykseen koronaviruksen vaikutuksista.

Scanfil tarkentaa näkymiin liittyviä epävarmuustekijöitä seuraavasti: ”Vuoden 2020 ohjeistukseen liittyy poikkeuksellista epävarmuutta johtuen koronaviruspandemian mahdollista kielteistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään, hankintaketjun toimituskykyyn sekä henkilökunnan turvallisuuteen ja tehtaiden toimintakykyyn.”

Aikaisempi arvio epävarmuustekijöistä oli seuraava: ”Vuoden 2020 ohjeistukseen liittyy kuitenkin poikkeuksellista epävarmuutta, joka johtuu koronavirusepidemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään ja erityisesti Kiinan tilanteeseen.”

Pitkän aikavälin tavoite

Scanfilin pitkän aikavälin tavoite: Vuonna 2023 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.

Lisäksi Scanfil tutkii yritysostomahdollisuuksia erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Avainluvut

Q1/2020 Q1/2019 Muutos % 2019
Liikevaihto, milj. euroa 144,1 129,9 10,9 % 579,4
Liikevoitto, milj. euroa 8,6 6,8 26,1 % 35,3
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 8,6 6,8 26,1 % 39,4
Liikevoitto, % 6,0 5,3 6,1
Liikevoitto, oikaistu, % 6,0 5,3 6,8
Tulos, milj. euroa 7,5 4,8 55,4 % 28,1
Tulos, oikaistu, milj. euroa 7,5 4,8 55,4 % 32,1
Tulos/osake, euroa 0,12 0,08 53,4 % 0,44
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,12 0,08 53,4 % 0,50
Oman pääoman tuotto, % 17,9 13,0 18,0
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 17,9 13,0 20,4
Omavaraisuusaste, % 48,8 46,4 49,1
Nettovelkaantumisaste, % 25,0 30,8 27,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 5,9 -0,4 35,9
Henkilöstö keskimäärin 3 522 3 443 2,3 % 3 530

Ensimmäinen kvartaali ei sisällä oikaisueriä.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 144,1 milj. euroa, jossa kasvua 14,2 milj euroa eli 10,9 % viime vuoteen verrattuna. Erityisesti maaliskuussa myynnin kehitys oli vahvaa ja paikkasi osaltaan hiljaisempaa helmikuuta. Helmikuun toteutuneeseen myyntiin vaikutti negatiivisesti suunniteltua pidemmät Kiinan tehtaiden seisokit koronapandemiaan liittyen. Hankintaketjun toimituskyky ei aiheuttanut merkittäviä rajoitteita toimituksiimme neljänneksen aikana.

Kysyntä kehittyi positiviisesti ”Communication”, ”Energy&Automation” ja ”Industrial” –asiakassegmenteissä. Viime vuonna tehty HASEC –yrityskauppa toi kasvusta noin kaksi kolmasosaa.

Liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (6,8 milj. euroa) ja 6,0 % liikevaihdosta missä on kasvua viime vuoteen verrattuna 26 %. Kannattavuus kehittyi neljänneksellä odotuksiemme mukaisesti.

Ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan nettorahavirta ennen investointeja ja rahoituseriä oli 5,6 milj euroa (-0,4 milj. euroa). Scanfilin likviditeetti on vahva, neljänneksen lopussa meillä oli kassavaroja noin 21 milj. euroa ja käyttämätöntä luottolimiittiä noin 37 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 48,8 % ja nettovelkaantumisaste 25,0 %. Scanfilin taloudellinen asema on vahva, ja mahdollistaa suunnitellut investoinnit sekä antaa tarvittavaa liikkumavaraa lähiaikojen haasteiden ja myös mahdollisuuksien suhteen.

Olemme vakaasti jatkaneet suunnitelman mukaista investointiohjelmaamme. Investoimme alkuvuonna mm. elektroniikan ladontalinjaan Sieradzin tehtaalle ja automaattiseen varastointijärjestelmään Åtvidabergin tehtaalle.

Koronaviruspandemia vaikutuksesta Scanfilin näkyvyys loppuvuoteen on heikentynyt ja epävarmuus on kasvanut. Scanfiliin kohdistuu riskejä niin asiakaskysyntään, hankintaketjun toimituskykyyn kuin myös omien tehtaiden ja henkilökunnan turvallisuuteen ja toimintakykyyn liittyen. Olemme jo nyt kokeneet jossakin määrin edellä mainittujen riskien toteumista ja on todennäköistä, että sama kehityskulku jatkuu lähikuukausien aikana.

Menemme henkilöstömme turvallisuus ja terveys edellä. Noudatamme aina paikallisen terveysviranomaisten ohjeistusta ja lisäksi jaamme tehokkaasti tehtaidemme välillä parhaiksi havaittuja käytäntöjä koronariskien minimoimiseksi. Olemme myös, tilanteen niin vaatiessa, valmiita nopeisiin ja koviin toimiin henkilöstön suojelemiseksi.

Myslowicen tehtaallamme Puolassa on ollut kahden viikon tuotantoseisokki henkilöstön koronatartuntojen ja virukselle mahdollisesti altistuneiden karanteeneista johtuen. Tuotantokatkoksen aikana päivitimme suunnitelmamme ja ohjeistuksemme COVID-19 tartuntojen estämiseksi sekä tuotannon varmistamiseksi tehtaan käynnistyessä maanantaina 27. huhtikuuta. Päivitetty suunnitelma otetaan käyttöön myös kaikilla muilla kymmenellä tehtaallamme, joissa on toistaiseksi selvitty ilman vastaavia häiriöitä.

Vaikka muutamien asiakkaiden kysyntänäkymät ovatkin pudonneet vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle, on Scanfilin asiakasennusteisiin pohjautuva liikevaihtonäkymä vuodelle 2020 edelleen vahva. Toistamme voimassa olevan tulevaisuuden näkymämme kokonaisuudessaan ja arvioimme vuoden 2020 liikevaihdon olevan 590 – 640 milj. euroa ja liikevoiton 39 – 43 milj. euroa. Epävarmuus ja riskit ovat kasvamassa ja päivitämme näkymäämme heti kun siihen ilmenee aihetta.

Olen tyytyväinen liiketoimintamme vahvaan starttiin alkuvuonna. Olen myös luottavainen kuntoomme nyt myrskyisempien aikojen koittaessa. Kiitos asiakkaille ja toimittajille tuesta ja luottamuksesta sekä henkilöstölle erinomaisesta työstä.

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 144,1 (129,9) milj. euroa, kasvua 10,9 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Kaksi kolmasosaa liikevaihdon kasvusta johtui viime vuonna tapahtuneesta HASEC yritysostosta ja loput orgaanista kasvua.

Kvartaaalilla toteutunut liikevaihto 144,1 milj. euroa jäi jonkin verran odotuksistamme, johtuen helmikuussa Kiinan tehtaiden suunniteltua pidemmästä seisokista koronaepidemiaan liittyen.

”Communication” – segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 4,4 milj. euroa (24,7 %). Suurimpana yksittäisenä kasvuajurina toimi 5G verkkoelementtien kysyntä.

”Consumer Applications” – segmentin liikevaihto laski 4,8 milj.euroa (-20,6 %). Suurin syy ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon laskuun selittyy erään merkittävän asiakkaan kysynnän ajoittumisesta tänä vuonna alkamaan vuoden toiselta kvartaalilta, toisin kuin viime vuonna. Lisäksi tässä segmentissä koimme muutaman asiakkaan kysynnän pehmenemistä koronaepidemiasta johtuen.

”Energy & Automation” – asiakassegmentin liikevaihto kasvoi 5,0 milj. euroa (19,5 %) Liike-vaihdon kasvu tapahtui laajasti segmentin asiakaskunnasta ja vahvistuvasti neljänneksen kuluessa.

”Industrial”-segmentin liikevaihto kasvoi vuositasolla 9,7 milj. euroa (27,0 %) pääasiassa HASEC -yritysoston vaikutuksesta.

”Medtec & Life Science”-asiakassegmentin liikevaihto oli viime vuoden tasolla.

Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 8,6 (6,8) milj. euroa, joka on 6,0 % (5,3 %) liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 26,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton kasvu johtui liikevaihdon kasvusta sekä kasvaneesta toiminnan tehokkuudesta. Katsauskauden tulos oli 7,5 (4,8) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,08) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,8 % (14,0 %). Sijoitetun pääoman tuoton parantuminen johtuu pääosin edellisvuotta paremmasta tuloksesta.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1. – 31.3.2020 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast Q1 tuloksesta:

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestämme webcast-lähetyksen 24.4.2020 klo 10.00 Tilaisuus on seurattavissa osoitteessa https://scanfil.videosync.fi/2020-q1-tulokset. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Webcastissa on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. On demand -taltiointi lähetyksestä on saatavilla yhtiön www-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla noin klo 10.00 Scanfilin verkkosivuilla osoitteessa http://www.scanfil.fi/sijoittajat

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa

Liitteet