SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2020

27.10.2020

SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.10.2020 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2020

Q3/2020: Vakaa suoritus poikkeuksellisessa toimintaympäristössä

Heinä- syyskuu

– Liikevaihto 141,6 (Q3 2019: 152,3) milj. euroa, laskua 7,0 %
– Oikaistu liikevoitto 9,9 (12,1) milj. euroa, 7,0 % (7,9) % liikevaihdosta, laskua 18,1 %
– Liikevoitto 21,2 (12,1) milj. euroa, 15,0 % (7,9 %) liikevaihdosta, kasvua 76,1 %. Liikevoitto sisältää
kertaluonteisen Hangzhoun tehtaan myyntivoiton 11,4 milj. euroa.
– Voitto katsauskaudella 18,0 (8,8) milj. euroa
– Tulos / osake 0,28 (0,14) euroa, oikaistu tulos / osake 0,12 (0,14) euroa

Tammi –syyskuu

– Liikevaihto 441,3 (1-9 2019: 424,8) milj. euroa, kasvua 3,9 %
– Oikaistu liikevoitto 28,7 (29,3) milj. euroa, 6,5 % (6,9) % liikevaihdosta, laskua 2,3 %
– Liikevoitto 40,1 (25,3), milj. euroa 9,1 % (6,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluonteisen
Hangzhoun tehtaan myyntivoiton 11,4 milj. euroa.
– Voitto katsauskaudella 33,8 (18,3) milj. euroa
– Tulos / osake 0,52 (0,28) euroa, oikaistu tulos / osake 0,36 (0,35) euroa

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil päivittää arviotaan ja arvio vuoden 2020 liikevaihdon olevan 590 – 610 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 38 – 40 milj. euroa.

Aikaisempi arvio:
Scanfil arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 580 – 620 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 38 – 42 milj. euroa.

Vuoden 2020 ohjeistukseen liittyy poikkeuksellista epävarmuutta johtuen koronaviruspandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään, hankintaketjun toimituskykyyn sekä henkilökunnan turvallisuuteen ja tehtaiden toimintakykyyn.

Avainluvut

Q3/2020 Q3/2019 Muutos % Q1-Q3/2020 Q1-Q3/2019 Muutos % 2019
Liikevaihto, milj. euroa 141,6 152,3 -7,0 % 441,3 424,8 3,9 % 579,4
Liikevoitto, milj. euroa 21,2 12,1 76,1 % 40,1 25,3 58,1 % 35,3
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 9,9 12,1 -18,1 % 28,7 29,3 -2,3 % 39,4
Liikevoitto, % 15,0 7,9 9,1 6,0 6,1
Liikevoitto, oikaistu, % 7,0 7,9 6,5 6,9 6,8
Tulos, milj. euroa 18,0 8,8 103,5 % 33,8 18,3 85,0 % 28,1
Tulos, oikaistu, milj. euroa 7,5 8,8 -14,9 % 23,3 22,3 4,6 % 32,1
Tulos/osake, euroa 0,28 0,14 100,0 % 0,52 0,28 85,7 % 0,44
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,12 0,14 -14,3 % 0,36 0,35 2,9 % 0,50
Oman pääoman tuotto, % 26,1 16,2 18,0
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 18,2 19,5 20,4
Omavaraisuusaste, % 53,3 43,3 49,1
Nettovelkaantumisaste, % 14,4 40,5 27,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 25,9 14,9 74,2 % 35,9
Henkilöstö keskimäärin 3 445 3 511 -1,9 % 3 530

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Olen tyytyväinen organisaation vankkaan suoritukseen vuoden kolmannella neljänneksellä. Onnistuimme hyvin COVID-19 vastatoimissamme ja kannattavuus-kehityksemme oli vahvaa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Olen ilahtunut myös asiakastyytyväisyys- tutkimuksemme tuloksista, jotka osoittavat, että asiakkaidemmekin mielestä olemme onnistuneet kehitystyössämme ja Scanfil pystyy entistäkin paremmin vastaamaan asiakkaiden odotuksiin.

Etenimme suunnitelman mukaisesti myös tehdasverkoston transformaatiossa: Hangzhoun tehtaan myynti toteutui heinäkuussa ja Hampurissa aloitettiin neuvottelut henkilöstön kanssa tehtaan mahdollisesta sulkemisesta ja tuotannon jatkamisesta Scanfilin muilla tehtailla.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski vahvaan vuoden takaiseen vertailukauteen 7% ja oli 141,6 milj. euroa. Liikevaihto laski pääosin ”Industrial” ja ”Consumer Applications” –asiakassegmenteissä. Erityisesti heinä-elokuu olivat hiljaisia kysynnän kuitenkin piristyessä syyskuussa. Hankintaketjun toimituskyky ei aiheuttanut merkittäviä rajoitteita toimituksiimme.

Kolmannen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli 9,9 milj. euroa eli 7,0 % liikevaihdosta. Saavutettu tulos on vahva näyttö Scanfilin joustavuudesta sekä Scanfilin henkilöstön kyvykkyydestä. COVID-19 aiheutti nopeita muutoksia asiakaskysynnässä, jonka vaikutusta pystyttiin vähentämään nopealla reagoinnilla ja tiukalla kustannusten hallinnalla. Liiketoiminnan nettorahavirta kuluneen vuoden aikana oli 25,9 milj.euroa, 11 milj. euroa parempi kuin vuotta aikaisemmin.

Hangzhoun tehtaan myyntivoiton raportointi ajoittui kolmannelle neljännekselle. Myyntivoitto, 11,4 milj. euroa, nostaa neljänneksen raportoidun liikevoiton 21,2 milj. euroon. Hampurin tehtaan suunnitellusta sulkemisesta arvioidaan aiheutuvan noin 6 milj. euron kertaluontoinen kulu, jonka uskotaan ajoittuvan joko tämän vuoden viimeiselle neljännekselle tai vuodelle 2021, riippuen prosessin etenemisestä.

Hangzoun tehtaan luovutus heinäkuussa ei juurikaan vaikuttanut kolmannen neljänneksen liikevaihtoon, koska tehtaan suurimmat asiakkaat siirsivät tilauksensa toistaiseksi Scanfilin muille yksiköille. Tämä myynti on kuitenkin tällä hetkellä Scanfilille pääosin välitysmyyntiä, jolla ei ole merkittävää tulosvaikutusta.

Scanfilin taloudellinen asema on vahva. Kolmannen neljänneksen lopussa meillä oli kassavaroja noin 20 milj. euroa ja käyttämätöntä luottolimiittiä noin 56 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 53,3 % ja nettovelkaantumisaste 14,4 %.

Näkymä loppuvuodelle on täsmentynyt ja arvioimme vuoden 2020 liikevaihdon olevan 590 – 610 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 38 – 40 milj. euroa. Arviomme perustuu asiakkaidemme tämän hetkisiin kysyntäennusteisiin.

COVID-19 pandemia ei ole vielä ohi, ja on selvä, että tulevaisuuteen liittyy epävarmuutta. Kun ajat ovat haastavia on entistä tärkeämpää keskittyä olennaiseen: asiakkaidemme tarpeisiin ja henkilöstömme hyvään johtamiseen. Scanfilin vankka tase kestää näköpiirissä olevan poikkeusajan ja mahdollistaa tarvittavat investoinnit. Luotan täysin Scanfilin ja asiakaskuntamme kykyyn tulla tästäkin tilanteesta ulos entistä vahvempana. Olen ylpeä henkilöstömme panoksesta ja kiitollinen asiakkaidemme luottamuksesta.

Taloudellinen kehitys

Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy on myynyt Kiinassa sijaitsevan tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n koko osakekannan 18,4 milj. euron kauppahinnalla. Kaupan täytäntöönpanoehdot ovat täyttyneet ja kauppa on astunut voimaan 14.7.2020. Kaupan tuoma positiivinen vaikutus liikevoittoon oli 11,4 milj. euroa, josta oman pääoman muuntoeroja oli 7,9 milj. euroa.

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 441,3 (424,8) milj. euroa, kasvua 3,9 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. ”Communications”-segmentin liikevaihto kasvoi 13,2 milj. euroa (22,5%) verkkoelementtien alkuvuoden hyvän kysynnän seurauksena. ”Consumer Applications”-segmentin liikevaihto laski vuoden takaiseen 18,6 milj. euroa (23,6 %). COVID-19 negatiiviset vaikutukset näkyivät erityisesti tämän segmentin kysynnässä. ”Energy & Automation” – asiakassegmentin kysyntä kasvoi 10,2 milj. euroa (12,5 %). Kysynnän kasvu tuli useista eri asiakkuuksista. ”Industrial”-segmentin liikevaihto kasvoi 12,3 milj. euroa (9,7 %) pääosin vuosi sitten tehdyn HASEC-yritysoston seurauksena. ”Medtec & Life Science”-asiakassegmentin liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla.

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 40,1 (25,3) milj. euroa, joka on 9,1 % (6,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä +11,4 milj. euroa johtuen kiinalaisen tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co. Ltd.:n myynnistä. Edellisen vuoden liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä -4,0 milj. euroa, joka koostuu HASEC-Elektronik GmbH:n hankintaan liittyvistä kuluista 0,4 milj. euroa sekä Scanfil GmbH:n liiketoimintaan liittyvästä konserniliikearvon alaskirjauksesta 3,6 milj. euroa.

Oikaistu liikevoitto oli 28,7 (29,3) milj. euroa ja 6,5 % (6,9 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto laski 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinan Hangzhoun tytäryhtiön myynnin seurauksena osa ”Communications”-segmentin liikevaihdosta oli alhaisen kannattavuuden välitysmyyntiä. COVID-19 aiheutti tuottavuuden laskua ja lisäkustannuksia.

Katsauskauden tulos oli 33,8 (18,3) milj. euroa ja oikaistu tulos oli 23,3 (22,3) milj. euroa.

Katsauskauden raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,28) euroa ja oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,36 (0,35) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 24,1 % (16,2 %). Raportoitujen tunnuslukujen parantuminen johtuu pääosin edellä kerrotuista oikaisueristä.

Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 141,6 (152,3) milj. euroa, jossa on laskua 7,0 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 21,2 (12,1) milj. euroa, 15,0 % (7,9 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 9,9 milj. euroa, 7,0 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna kolmannen kvartaalin liikevoitto ei sisältänyt oikaisueriä. Heinä-syyskuun tulos oli 18,0 (8,8) milj. euroa ja oikaistu tulos 7,5 (8,8) milj. euroa.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1. – 30.9.2020 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast Q3 tuloksesta

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestämme webcast-lähetyksen 27.10.2020 klo 10.00 Tilaisuus on seurattavissa osoitteessa https://scanfil.videosync.fi/2020-q3-tulos. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Webcastissa on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. On demand -taltiointi lähetyksestä on saatavilla yhtiön www-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla noin klo 10.00 Scanfilin verkkosivuilla osoitteessa http://www.scanfil.fi/sijoittajat

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat tuotantoyksiköt.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet