SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2015

28.10.2015

SCANFIL OYJ    OSAVUOSIKATSAUS                 28.10.2015  KLO 9.50

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2015

Heinä – syyskuu
– Liikevaihto 135,8  milj. euroa (Q3 2014: 56,7), kasvua 140,0 %
– Liikevoitto 5,2 milj. euroa (5,2), 3,9 % liikevaihdosta (9,2 %), kasvua 1,0 %
– Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 8,6 milj. euroa (5,2), 6,4 % (9,2 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 2,8 milj. euroa (3,8), laskua 27,6 %
– Tulos / osake 0,05 (0,07) euroa

Tammi – syyskuu
– Liikevaihto 234,5 milj. euroa (1-9 2014: 164,9), kasvua 42,2 %
– Liikevoitto 10,2 milj. euroa (12,9), 4,3 % (7,8 %) liikevaihdosta, laskua 21,2 %
– Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 14,4 milj. euroa (13,2), 6,2 % (8,0 %) liikevaihdosta,
– Voitto katsauskaudella 7,2  milj. euroa (9,8), laskua 26,6 %
– Tulos / osake 0,12 euroa (0,17)

PartnerTech AB:n luvut on konsolidoitu 1.7.2015 alkaen Scanfil konserniin.
Tammi-syyskuun liikevoitto sisältää kertaluontoisia kuluja yhteensä 4,2 milj. euroa, joka koostuu PartnerTech AB:n hankintaan liittyvistä kirjauksista 2,1 milj. euroa sekä Unkarin liiketoimintaan liittyvän arvonalentumisen 2,1 milj. euroa.

Scanfil muutti 24.9.2014 arviotaan vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton osalta ja arvioi, että liikevaihto tulee olemaan 360 – 385 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 17 – 21 miljoonaa euroa.

Scanfilin arvioi aikaisemmin vuoden 2015 liikevaihdon olevan tasoa 350 – 365 milj. euroa ja liikevoiton vuonna 2015 olevan tasoa 14 – 18 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
”Scanfilin liiketoiminta kehittyi hyvin kolmannen neljänneksen aikana, kysynnän kasvun painottuessa Eurooppaan. Erityisesti PartnerTechin liiketoimintojen liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen on ollut vahvaa. 

Olen tyytyväinen PartnerTechin integroinnin etenemiseen. Uusi johtoryhmä on nimetty ja aloittaa toimintansa marraskuun alusta. Toimet synergiahyötyjen realisoimiseksi etenevät tavoitteena löytää 5 MEUR vuotuiset synergiahyödyt viimeistään vuodesta 2017 alkaen. Asiakkailta on saatu positiivista palautetta yrityskaupasta ja yhtiöiden yhdistämisestä. Kilpailukyvyn ja asiakastyytyväisyyden parantaminen hyödyntämällä suurempaa tehdasverkostoa, laajempaa palveluvalikoimaa ja suurempia volyymeja on edennyt hyvin.”

HANKITUT LIIKETOIMINNOT 

Scanfil Oyj teki 25.5.2015 julkisen ostotarjouksen PartnerTech AB:n osakkeenomistajille, jossa osakkeenomistajille tarjottiin 35 Ruotsin kruunua käteisenä osakkeelta. Tarjousajan loppuun mennessä ostotarjoukseen oli tarjottu yhteensä 12 487 738 osaketta eli 98,6 prosenttia PartnerTechin osakkeista ja äänistä. Yhtiö on käynnistänyt pakollisen lunastusmenettelyn jäljellä olevien osakkeiden hankkimiseksi. PartnerTech AB on poistettu Nasdaq Stockholmin päälistalta.

PartnerTech AB:n hankinta-ajankohta oli 2.7.2015. Hankintahinta nyt omistetusta osuudesta 98,6 % on 47,0 milj. euroa. Scanfil on rahoittanut hankinnan Nordea Pankki Suomi Oyj:n myöntämällä luotolla. Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa. Kauppahinnasta kohdistettiin pitkäaikaisille asiakassuhteille 10,8 milj. euroa (netto laskennallinen verovelka huomioiden)  ja kohdistamatonta liikearvoa hankinnasta kirjattiin 7,1 milj. euroa. 

Scanfil uskoo, että yhdistynyt yhtiö pystyy entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin globaalisti.  Yhdistyminen laajentaa Scanfilin palvelutarjontaa sekä tehdasverkostoa ja parantaa kilpailukykyä mm. suurempien hankintavolyymien kautta. Merkittävästi laajentunut asiakaskunta tarjoaa paljon uusia kasvumahdollisuuksia ja pienentää asiakasriskiä.  Liikevaihdon osalta yksikään yksittäinen asiakas tai asiakasryhmä ei ole määräävässä asemassa; suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle 15 % ja suurimman asiakastoimialan noin 35 %.

Yhtiöiden yhdistäminen on aloitettu. Tavoitteena on saavuttaa 5 MEUR vuotuinen kustannussynergia viimeistään vuonna 2017. Heikosti kannattavien osien järjestelyistä ja päällekkäisyyksien karsimisesta voi aiheutua kertaluontoisia kustannuksia lähivuosien aikana. 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Scanfilin liikevaihto kasvoi katsauskaudella selvästi viime vuoteen verrattuna ja oli 234,5 milj. euroa (164,9 milj. euroa).  Myynnin lisäys johtuu pääasiassa PartnerTechin hankinnasta 1.7.2015. Myös kolmannella neljänneksellä myynnin kehitys oli yleisesti positiivista ja erityisesti PartnerTechin liiketoiminta kehittyi ennakoitua paremmin.  PartnerTechin asiakkuudet laajensivat merkittävästi Scanfilin liikevaihtoa lähes kaikissa asiakasryhmissä. Lisäksi toiminta laajeni uudelle toimialalle, Defence, Oil & Gas and Maritime

Liikevaihto jakaantui eri asiakasryhmille seuraavasti (PartnerTech mukana 1.7.2015 alkaen): 

milj. EUR Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2015 muutos osuus lv:sta
         
Defence, Oil & Gas and Maritime   5,2   2,2 %
Energy and Automation 47,1 52,3 11,0 % 22,3 %
MedtecH, Life Science,        
Environmental Measurement 10,8 27,4 154,8 % 11,7 %
Networks 37,2 49,0 31,7 % 20,9 %
Urban applications 66,3 82,8 25,0 % 35,3 %
Other industries 3,6 17,8 402,0 % 7,6 %
Yhteensä 164,9 234,5    
           

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 234,5 (164,9) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa ja USA 69 % (60 %), Aasia 31 % (40 %).
PartnerTech AB:n luvut on konsolidoitu 1.7.2015 alkaen Scanfil konserniin.

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 10,2 (12,9) milj. euroa, joka on 4,3 (7,8) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluontoisia kuluja yhteensä 4,2 milj. euroa, joka koostuu PartnerTech AB:n hankintaan liittyvistä kirjauksista 2,1 milj. euroa sekä Unkarin liiketoimintaan liittyvän arvonalentumisen 2,1 milj. euroa. Unkarin liiketoiminta ei ole kehittynyt ennakoidusti ja yhtiön tulevaisuuden näkymiä on myös alennettu. Tämän seurauksena yhtiö on arvonalentumistestaukseen perustuen kirjannut liikearvon arvonalentumisen. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 14,4 milj. euroa ja 6,2 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna kertaluontoisia kuluja oli 0,2 milj. euroa. 

Katsauskauden tulos oli 7,2 (9,8) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,17) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 10,3 (17,3) %. 

Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 135,8 (56,7) milj. euroa ja liikevoitto 5,2 (5,2) milj. euroa, 3,9 (9,2) % liikevaihdosta. Kvartaalin liikevoitto sisältää kertaluontoisia kuluja 3,4 milj. euroa, joka koostuu PartnerTech AB:n hankintaan liittyvistä kirjauksista 1,3 milj. euroa ja Unkarin liiketoimintaan liittyvän arvonalentumisen  2,1 milj. eruoa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 8,6 milj. euroa ja 6,4 % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 2,8 (3,8) milj. euroa. 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on muuttunut PartnerTech AB:n hankinnan myötä, mutta on säilynyt hyvänä. Konsernitaseen loppusumma oli 307,3 (139,5) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 207,1 (48,6) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 118,4 (33,5) milj. euroa ja korollista 88,7 (15,1) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 32,8 (65,2) % ja nettovelkaantumisaste 63,9 (-5,8) %. Oma pääoma/osake oli 1,74 (1,57) euroa.

Rahavarat olivat 24,7 (20,4) milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-syyskuussa 7,4 (6,2) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -7,2 (-6,3) milj. euroa. Käyttöpääomaan on sitoutunut enemmän pääomaa johtuen korkeammasta liikevaihdosta. Investointien rahavirta oli -49,0 (-7,4) milj. euroa ja muodostuu kuluvana vuonna pääosin PartnerTech AB:n hankinnasta. Rahoituksen rahavirta 46,4 (-7,5) milj. euroa sisältää PartnerTech AB:n hankintaa varten nostetun luoton, lainanlyhennykset sekä pankin luottolimiitin käytön muutoksen sekä osingonmaksun.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ilman PartnerTech AB:n hankintaa tammi-syyskuussa olivat 3,6 (7,5) milj. euroa, joka on 1,5 (4,6) % liikevaihdosta. Investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankintoja. Edellisenä vuonna investoinnit sisältävät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden hankintamenon 5,8 milj. euroa. Poistot olivat 7,6 (3,3) milj. euroa.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUSEN PÄÄTÖKSET

Scanfil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Sievissä 20.8.2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Christer Härkönen sekä uutena jäsenenä Bengt Engström. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.200 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.700 euroa/kk.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi edelleen Harri Takasen.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti 8.4.2015 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esitysten mukaan.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen päätökset ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 3,38 euroa ja alhaisin 2,36 euroa kauden päätöskurssin ollessa 2,68 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 3 912 649 kappaletta, mikä vastaa 6,8 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 30.9.2015 oli 154,7 milj. euroa. 

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1993 (1 763) henkilöä. Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 3 514 (1 781) henkilöä, joista 312 (237) henkilöä työskenteli konsernin kotimaan yksiköissä ja 3 202 (1 544) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.9.2015 oli 91 % (87 %).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Scanfilin liiketoiminta kehittyi odotettua paremmin kolmannen neljänneksen aikana. Erityisesti PartnerTechin liikevaihdon kasvu oli vahvaa ja kannattavuuskehitys odotettua parempaa. Paremmasta kehityksestä johtuen Scanfil muutti 24.9.2014 arviotaan vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton osalta ja arvioi, että liikevaihto tulee olemaan 360 – 385 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 17 – 21 miljoonaa euroa.

Scanfilin arvioi aikaisemmin vuoden 2015 liikevaihdon olevan tasoa 350 – 365 milj. euroa ja liikevoiton vuonna 2015 olevan tasoa 14 – 18 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Globaalin talouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Scanfilin liiketoimintaan liittyy myös valuuttakurssivaihtelusta aiheutuvia riskejä.

Scanfilin liiketoiminnot ovat laajentuneet niin tehdasverkoston, asiakaskunnan kuin myös myyntialueiden osalta PartnerTechin hankinnan myötä. Olennaiset toiminnot ovat kuitenkin samat kuin aikaisemmin. Uusia merkittäviä riskejä ei ole tunnistettu PartnerTechin hankintaan liittyen eikä Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia kuluvan vuoden aikana.  Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Ruotsin alakonsernin yhdistelyssä on käytetty Skandinaviska Enskilda Banken AB:n julkistamia valuuttakursseja.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summaluvusta.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Konsernin tuloslaskelma          
milj. euroa          
  7 – 9 7 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2015 2014 2015 2014 2014
           
Liikevaihto 135,8 56,7 234,5 164,9 214,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden          
varastojen muutos 4,0 -0,7 5,4 0,8 -0,2
Kulut -129,7 -49,7 -222,5 -149,7 -193,8
Poistot -5,0 -1,1 -7,6 -3,3 -4,6
Liikevoitto 5,2 5,2 10,2 12,9 16,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 0,0 0,0 -0,3 -0,3
Voitto ennen veroja 4,7 5,2 10,2 12,7 15,9
Tuloverot -1,9 -1,4 -3,1 -2,9 -3,6
Tilikauden voitto 2,8 3,8 7,2 9,8 12,3
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 2,8 3,8 7,2 9,8 12,3
           
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta          
laskettu osakekohtainen tulos:          
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu          
   osakekohtainen tulos (euroa) 0,05 0,07 0,12 0,17 0,21
 
           
Konsernin laaja tuloslaskelma
milj. euroa          
  7 – 9 7 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2015 2014 2015 2014 2014
           
Tilikauden voitto 2,8 3,8 7,2 9,8 12,3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää          
tulosvaikutteiseksi          
   Muuntoerot -1,4 4,0 2,7 3,4 4,6
   Arvonmuutos -0,7 0,0 -0,3 0,1 0,1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2,1 4,0 2,3 3,5 4,7
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,7 7,9 9,5 13,3 17,0
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 0,7 7,9 9,5 13,3 17,0

 

Konsernitase      
milj. euroa      
       
Varat 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 45,2 27,8 27,1
Liikearvo 10,7 5,9 5,9
Muut aineettomat hyödykkeet 18,6 4,9 5,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset   0,2  
Laskennalliset verosaamiset 3,4 0,4 0,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 77,9 39,1 38,4
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 90,6 35,4 35,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 112,9 44,4 40,9
Ennakkomaksut 0,2 0,2 0,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot 0,9    
Rahavarat 24,7 20,4 19,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 229,3 100,3 95,7
       
Varat yhteensä 307,3 139,5 134,0
       
       
Oma pääoma ja velat 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
       
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,0 2,0 2,0
Muuntoerot 15,5 11,6 12,9
Muut rahastot 5,9 6,0 6,0
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 66,0 60,5 63,0
Oma pääoma yhteensä 100,2 90,9 94,6
       
Pitkäaikaiset velat      
       
Varaukset 1,9 0,4 0,5
Rahoitusvelat 54,7 4,6 0,5
Laskennalliset verovelat 3,5   0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 60,1 5,0 1,0
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 110,7 31,9 28,8
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,2 1,2 0,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 34,0 10,5 8,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 147,0 43,6 38,4
       
Velat yhteensä 207,1 48,6 39,4
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 307,3 139,5 134,0

 

Konsernin rahavirtalaskelma      
milj. euroa      
  1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2014 1.1.-31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 7,2 9,8 12,3
Oikaisut tilikauden voittoon 11,4 5,3 7,5
Käyttöpääoman muutos -7,2 -6,3 -5,2
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,8 -0,3 -0,4
Saadut korot 0,2 0,1 0,2
Maksetut verot -3,3 -2,5 -3,3
Liiketoiminnan nettorahavirta 7,4 6,2 11,0
       
Investointien rahavirrat      
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -45,3 -5,8 -5,8
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,9 -1,7 -2,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,1 0,1 0,1
Muiden sijoitusten luovutustulot 0,1    
Investointien nettorahavirta -49,0 -7,4 -8,0
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,7    
Lyhytaikaisten lainojen nostot 3,3    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,9 -5,2 -10,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot 53,7 0,7 0,4
Maksetut osingot -4,0 -2,9 -2,9
Rahoituksen nettorahavirta 46,4 -7,5 -13,0
       
Rahavarojen muutos 4,8 -8,7 -10,1
       
Rahavarat tilikauden alussa 19,2 28,2 28,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,7 1,0 1,1
Rahavarat tilikauden lopussa 24,7 20,4 19,2

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2015 2,0 13,0 6,0 10,7 63,0 94,6
             
Laaja tulos   2,7 -0,3   7,2 9,5
             
Rahastosiirrot     0,2   -0,2 0
Optiojärjestely         0,1 0,1
Osingonjako         -4,0 -4,0
             
Oma pääoma            
30.9.2015 2,0 15,5 5,9 10,7 66,0 100,2
             
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2014 2,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5
             
Laaja tulos   3,4 0,1   9,8 13,3
             
Rahastosiirrot     0,2   -0,2 0
Osingonjako         -2,9 -2,9
             
Oma pääoma            
30.9.2014 2,0 11,6 6,0 10,7 60,5 90,9

 

 

Konsernin tunnusluvut      
  1 – 9 1 – 9 1 – 12
  2015 2014 2014
       
Oman pääoman tuotto, % 9,9 15,2 14,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,3 17,3 16,5
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 88,7 15,1 9,3
Nettovelkaantumisaste, % 63,9 -5,8 -10,5
Omavaraisuusaste, % 32,8 65,2 70,6
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 3,6 7,5 8,2
% liikevaihdosta 1,5 4,6 3,8
Henkilöstö keskimäärin 1 993 1 763 1 764
       
Tulos / osake, euroa 0,12 0,17 0,21
Oma pääoma / osake, euroa 1,74 1,57 1,64
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730
       
       
Konsernilla on 4,4 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

 

 

Segmenttitiedot        
milj. euroa 1 – 9 1 – 9 1 – 12  
  2015 2014 2014  
Liikevaihto        
Eurooppa ja USA 164,5 101,5 131,9  
Aasia 80,1 66,5 86,8  
Segmenttien välinen liikevaihto -9,9 -3,2 -4,2  
Yhteensä 234,5 164,9 214,5  
         
Liikevoitto        
Eurooppa ja USA 3,3 6,1 7,9  
Aasia 6,9 6,8 8,3  
Yhteensä 10,2 12,9 16,2  
         
Varat        
Eurooppa ja USA 213,7 70,0 64,9  
Aasia 82,8 63,7 63,2  
Liikearvo 10,7 5,9 5,9  
Yhteensä 307,2 139,5 134,0  
         
         
Hankitut liiketoiminnot        
milj. euroa        
         
Scanfil Oyj on hankkinut julkisella ostotarjouksella omistukseensa ruotsalaisen sopimusvalmistuskonsernin
PartnerTech AB:n. Hankinta-ajankohta on 2.7.2015.        
Osakkeiden hankintahinta omistetusta osuudesta 98,6 % on 47,0 milj. euroa.
Hankinta on rahoitettu Nordea Pankki Suomi Oyj:n myöntämällä 50 milj. euron luotolla. Pankin kanssa
on tehty koronvaihtosopimus, jolla luoton korko on muutettu kiinteäkorkoiseksi. Luottoon liittyvät
tavanomaiset kovenantit. Hankintaa liittyvät kulut 1,2 milj. euroa muodostuvat pääosin neuvonantopalkkioista
ja due dillegence -kuluista.        
         
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:
         
         
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18,5      
Pitkäaikaiset asiakassuhteet 13,9      
Muut aineettomat oikeudet 0,4      
Laskennallinen verosaamiset 2,9      
Vaihto-omaisuus 43,4      
Myyntisaamiset ja muut saamiset 58,4      
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 1,3      
Rahavarat 1,7      
Varat yhteensä 140,5      
         
Varaukset 2,3      
Laskennalliset verovelat 3,1      
Pitkäaikaiset korolliset velat 1,2      
Ostovelat ja muut velat 60,9      
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 1,1      
Lyhytaikaiset korolliset velat 31,4      
Velat yhteensä 99,9      
         
Nettovarallisuus yhteensä 40,6      
         
Liikearvon syntyminen hankinnassa:        
         
Hankintameno 47,6      
         
Liikearvo -7,1      
         
Kauppahinnasta maksettu rahana 47,0      
Hankitun yrityksen rahavarat 1,7      
         
Rahavirtavaikutus 45,3      
         
         
Kauppahinnasta kohdistettiin pitkäaikaisille asiakassuhteille 10,8 milj. euroa lisättynä laskennallisella
verovelalla 3,1 milj. euroa.Kohdistamantonta liikearvoa hankinnasta kirjattiin 7,1 milj. euroa.
PartnerTech AB on konsolidoitu 1.7.2015 alkaen Scanfil konserniin. Scanfilin liikevaihto
tammi-syyskuussa 2015 olisi ollut 374,5 milj. euroa ja tilikauden voitto 5,3 milj. euroa, mikäli tilikauden
aikana hankittu liiketoiminta olisi yhdistelty jo 1.1.2015 alkaen.      
         
Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset        
milj. euroa 1 – 9 1 – 9 1 – 12  
  2015 2014 2014  
         
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 27,1 28,5 28,5  
Lisäykset 3,3 1,4 1,7  
Liiketoimintojen yhdistäminen 18,3 0,2 0,3  
Vähennykset 0,0 -0,0 -0,0  
Poistot -4,5 -3,0 -4,2  
Muuntoerot 1,0 0,7 0,9  
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 45,2 27,8 27,1  
         
         
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot    
milj. euroa        
  30.9.2015   30.9.2015  
  Tase-erien   Tase-erien  
  kirjanpitoarvot   käyvät arvot  
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
  Myytävissä olevat sijoitukset 0,0   0,0  
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0   0,0  
         
Lyhytaikaiset rahoitusvarat        
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 105,2   105,2  
  Rahavarat 24,7   24,7  
  Valuuttatermiinit 0,0   0,0  
Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 129,9   129,9  
         
Rahoitusvarat yhteensä 129,9   129,9  
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
  Korolliset velat 54,0   54,0  
  Rahoitusleasingvelat 0,7   0,7  
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 54,7   54,7  
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
  Korolliset velat 32,8   32,8  
  Rahoitusleasingvelat 1,2   1,2  
  Johdannainen 0,3   0,3  
  Ostovelat ja muut velat 88,2   88,2  
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 122,5   122,5  
         
Rahoitusvelat yhteensä 177,2   177,2  
         
Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2).  
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3),  
koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.  
         
         
         
         
Konsernin vastuusitoumukset        
milj. euroa        
  1 – 9 1 – 9 1 – 12  
  2015 2014 2014  
         
Annetut yrityskiinnitykset 132,7 26,0 26,0  
Pantatut myyyntisaamiset 35,6      
Annetut takaukset 0,8 0,8 0,6  
Leasing- ja muut vuokravastuut 25,6 2,7 2,6  
         
Osana PartnerTech AB:n hankinnan rahoitusta Scanfil on hakenut ja pantannut uusia  
yrityskiinnityksiä, 100 milj. euroa. Lisäksi PartnerTech AB:n hankintaan liittyen konsernin  
yrityskiinnitykset ovat kasvaneet. Pantatut myyntisaamiset liittyvät PartnerTech alakonsernin  
käyttöpääoman rahoitukseen. PartnerTech toimii pääosin vuokratiloissa, mistä johtuu  
vuokravastuiden kasvu.  
   
Lisäksi Scanfil EMS Oy on antanut takauksen tytäryhtiön asiakkaan toimitussopimuksen perusteella  
mahdollisesti syntyvistä velvoitteista. Takaus rajoittuu määrältään 7,5 milj. euroon ja ajallisesti päättyen  
7 vuoden kuluttua viimeisen tuotesopimuksen päättymisestä. PartnerTech AB on antanut kahdelle  
toimittajalle 31.12.2015 päättyvät takaukset liikesuhteesta mahdollisesti syntyvistä velvoitteista.  
   
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n  
alunperin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta. Lainan pääoma  
Scanfil EMS Oy:n taseessa (FAS) 30.9.2015 on 4,4 milj. euroa.      
         
Scanfil Oyj:llä on konsernitiliin liitetty 9,0 milj. euron luottolimiitti, johon Scanfil EMS Oy on antanut  
omavelkaisen takauksen. Scanfil EMS Oy voi käyttää kyseistä luottolimiittiä.  
         
Scanfil Oyj on antantut omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:lle Scanfil Kft:n 1,0 milj.  
euron ja Scanfil GmbH:n 3,0 milj. euron luottolimiiteistä sekä Siemens Finance and Leasing GmbH:lle  
Scanfil GmbH:n 0,3 milj. euron leasingvastuista.        
         
Luottolimiiteistä oli käytössä 30.9.2015 yhteensä 3,3 milj. euroa.      
         
Lähipiiritapahtumat  
         
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1 –nimiseltä yhtiöltä, jonka omistavan
Jussi Real Estate Oy:n pääomistajia ovat mm. Jussi Capital Oy ja Rela Invest Oy.    
Jussi Capital Oy:n pääomistajia ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Jonna Tolonen.
Rela Invest Oy:n omistajiin kuuluu mm. Reijo Pöllä.        
         
Maksetut vuokrat tammi – syyskuussa 2015 olivat 15 tuhatta euroa (tammi-syyskuu 2014 15 tuhatta euroa).  
         
Hallintopalveluveloitukset Sievi Capital Oyj:ltä tammi – syyskuussa 2015 olivat 24 tuhatta euroa  
(tammi –  syyskuu 2014 olivat 33 tuhatta euroa).        
           

  

Lukuja neljännesvuosittain
milj. euroa                
                 
  Q3/15 Q2/15 Q1/15 Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q4/13
Liikevaihto 135,8 52,8 45,9 49,6 56,7 60,6 47,6 45,4
Liikevoitto 5,2 2,3 2,7 3,3 5,2 5,2 2,5 2,5
Liikevoitto, % 3,9 4,3 5,8 6,6 9,2 8,6 5,3 5,6
Kauden tulos 2,8 1,7 2,7 2,5 3,8 4,3 1,7 1,9

 

  

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliiikenne- ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on laaja kokemus vaativasta sopimusvalmistuksesta. Asiakkaitamme ovat muun muassa automaatio-, energia- ja tietoliikennealan sekä terveydenhuoltoteknologian kansainväliset toimijat ja kaupungistumiseen liittyvillä toimialoilla toimivat yritykset. Scanfilin osake on noteerattu Helsingin pörssissä. Konsernin liikevaihto oli 215 miljoonaa euroa vuonna 2014, ja sen palveluksessa oli 1 800 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Virossa, Unkarissa ja Saksassa. Vuonna 2015 Scanfil osti kansainvälisen PartnerTech-sopimusvalmistuskonsernin, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja tuotteen koko elinkaaren ajalle. PartnerTechin liikevaihto on 2,2 miljardia Ruotsin kruunua, ja konsernin palveluksessa on noin 1 400 henkilöä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Yhdistyneestä konsernista tulee kansainvälisille EMS-markkinoille vahva toimija, jolla on kattava maailmanlaajuinen tehdasverkosto ja laaja palveluvalikoima.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet