SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015

10.8.2015

SCANFIL OYJ    OSAVUOSIKATSAUS                 10.8.2015               KLO 9.45

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015

Huhti – kesäkuu
– Liikevaihto 52,8 milj. euroa (Q2 2014: 60,6), laskua 12,9 %
– Liikevoitto 2,3 milj. euroa (5,2), 4,3 % liikevaihdosta (8,6 %),
  ilman kertaluontoisia eriä 3,0 milj. euroa, 5,8 % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 1,7 milj. euroa (4,3)
– Tulos / osake 0,03 euroa (0,07)

Tammi – kesäkuu
– Liikevaihto 98,8 milj. euroa (1-6 2014: 108,2), laskua 8,7 %
– Liikevoitto 5,0 milj. euroa (7,8), 5,0 % (7,2 %) liikevaihdosta,
  ilman kertaluontoisia eriä 5,8 milj. euroa, 5,9 % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 4,4 milj. euroa (6,0)
– Tulos / osake 0,08 euroa (0,10) 

Scanfil muuttaa arviotaan vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Uusi arvio sisältää PartnerTech AB:n vaikutuksen toisella vuosipuoliskolla. Scanfil arvioi nyt vuoden 2015 liikevaihdon olevan tasoa 350 – 365 milj. euroa. Liikevoiton arvioidaan vuonna 2015 olevan tasoa 14 – 18 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfilin aikaisempi arvio oli: Scanfil arvoi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 2 – 8 % . Liikevaihdon kasvu ajoittuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja erityisesti toisella neljänneksellä liikevaihdon uskotaan hiukan laskevan vuodesta 2014. Liikevoiton uskotaan vuonna 2015 olevan tasoa 13 – 17 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
” Liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja erityisesti toisella vuosineljänneksellä jäi odotetusti vuoden takaisesta. Muun muassa erään merkittävän asiakkaan kysyntä painottuu tänä vuonna, aikaisemmasta poiketen, vuoden toiselle puoliskolle. Kyseisen asiakkaan volyymitoimitukset ovat nyt alkamassa ja lisäksi yleisemmästä kysynnän piristymisestä  on merkkejä.  

Huolimatta myynnin laskusta, kykenimme ylläpitämään liikevoiton tyydyttävällä tasolla, josta kiitos Scanfilin henkilökunnalle. 

Ostotarjouksemme PartnerTechin osakkeista toteutui ja saimme ostettua tarjousaikana 98,6 % osakkeista. Loppujen osakkeiden osalta olemme käynnistämässä lunastusmenettelyä. 

Yhdistämällä voimamme PartnerTechin kanssa laajennamme merkittävästi globaalia  asiakaskuntaamme, tehdasverkostoamme ja palvelutarjontaamme. Yhtiöiden strategiat ovat yhtenevät ja pääsemme kaupan avulla mm. USA:n markkinoille ja laajenemme Kiinassa erittäin mielenkiintoiselle Kantonin teknologiakeskittymän alueelle. Uskomme että yhdistyminen tuo nopeasti hyötyjä niin asiakkaille, henkilökunnalle kuin myös osakkeenomistajille. 

Haltuunotto ja integrointi -prosessi on jo alkanut ja jatkuu vuoden toisen puoliskon aikana.  Tavoitteena on integroida yhtiöt,  toteuttaa synergiahyödyt ja nostaa ostettujen liiketoimintojen kannattavuus kestävälle tasolle seuraavan kahden vuoden aikana.

Tulemme olemaan johtava EMS –alan sopimusvalmistaja pohjoismaissa ja merkittävä EMS-talo globaalisti. Yhtiöiden nykytoimintojen yhdistetty liikevaihto vuonna 2014 oli noin 460 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 3000 henkeä.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Scanfilin liikevaihto laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden takaiseen verrattuna ja oli 98,8 milj.euroa, laskua 8,7 %. 

Liikevaihto kasvoi erityisesti Medtech, Life Science ja Environmental Measurement -asiakasryhmässä, johtuen pääosaltaan Schaltex Gmbh hankinnasta 1.4.2014. Energy ja Automation -asiakasryhmässä kysyntä kehittyi myönteisesti mutta jäi kuitenkin hiukan odotetusta. Networks–ryhmässä asiakaskysyntä laski kauttaaltaan viime vuodesta ja oli selvästi odotettua matalammalla tasolla. 

Urban Applications -ryhmän myynnin lasku oli odotettua  johtuen erään merkittävän asiakkaan kysynnän siirtymisestä vuoden toiselle puoliskolle. Kokonaisuudessaan tämän asiakasryhmän toteutunut kysyntä oli kuitenkin odotuksia vahvempaa.   

Liikevaihto jakaantui eri asiakasryhmille seuraavasti:

milj. euroa H1/2015 H1/2014 muutos osuus lv:sta
         
MedTech, Life Science,        
Environmental Measurement 9,9 5,5 80,0 % 10,0 %
Networks 18,3 23,5 – 22,0 % 18,5 %
Energy and Automation 31,6 30,3 4,3 % 32,0 %
Urban Applications 36,4 46,6 – 22,0 % 36,8 %
Muut 2,6 2,3 11,3 % 2,6 %
Yhteensä 98,8 108,2 – 8,7 %  

  

Sievin tehtaalle päätettiin tehdä merkittäviä ohutlevymekaniikan valmistukseen liittyviä laiteinvestointeja.  Hankittavat uudet laiteet edustavat alan uusinta teknologiaa ja parantavat Sievin tehtaan kilpailukykyä tehostuvien tuotantomenetelmien ja laajenevan palvelukyvyn  avulla. Investointien kokonaisarvo on n. 2,2 milj. euroa ja ne toteutetaan vuoden loppuun mennessä.

Scanfil Oyj ilmoitti 25.5.2015 tekevänsä PartnerTech AB:n osakkeenomistajille yhtiön hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen, jossa osakkeenomistajat voivat tarjota kaikki PartnerTechin osakkeensa Scanfilille hintaan 35 Ruotsin kruunua osakkeelta. 

Scanfil tiedotti 25.6.2015,että kaikki em. ostotarjouksen toteuttamisen ehdot olivat täyttyneet, ja ostotarjous julistettiin siten ehdottomaksi. Ostotarjouksessa tarjottiin tarjousaikana 12 317 373 osaketta eli 97,3 prosenttia PartnerTechin osakkeista ja äänistä. Samalla Scanfil ilmoitti, että tarjousaikaa jatkettiin 9.7.2015 saakka. Scanfil tiedotti 13.7.2015, että ostotarjoukseen oli tarjottu 9.7.2015 päättyneen pidennetyn tarjousajan loppuun mennessä yhteensä 12 487 738 osaketta eli 98,6 prosenttia PartnerTechin osakkeista ja äänistä. Scanfil päätti, ettei se pidennä enää tarjousaikaa eikä aio hankkia PartnerTechin osakkeita pakollisen lunastusmenettelyn ulkopuolella.

PartnerTech Ab:n hankinta-ajankohta oli 2.7.2015 ja hankittu osuus äänivaltaisista oman pääoman ehtoisista osuuksista oli tuolloin 97,3 %. Hankinnasta aiheutuva liikearvo muodostuu pääosin asiakassuhteista sekä Scanfil-konsernin ja PartnerTech Ab:n toimintojen yhdistämisestä odotettavissa olevista synergiaeduista. PartnerTechin osakkeiden hankinta-ajankohdan käypä arvo oli 46,4 milj. euroa. Hankintamenolaskelman ja kauppahinnan kohdistuslaskelman laatiminen on vielä kesken osavuosikatsauksen julkistamishetkellä.

Konsernin konsolidoitu liikevaihto tammi –  kesäkuussa 2015 olisi ollut 238,6 milj. euroa ja voitto 2,2 milj. euroa jos yhdistyminen olisi tapahtunut 1.1.2015.

Scanfil on solminut Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa rahoitussopimuksen PartnerTech Ab:n hankinnan rahoittamiseksi.

PartnerTech on ruotsalainen maailmanlaajuinen sopimusvalmistaja ja jälkimarkkinapalveluiden toimittaja, joka toimii useilla maantieteellisillä alueilla, markkinoilla ja toimialoilla.  PartnerTechin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 1.304 milj. Ruotsin kruunua, liikevoitto – 8 milj. Ruotsin kruunua, tilikauden tappio -17 milj. Ruotsin kruunua, taseen loppusumma 1.302 milj. Ruotsin kruunua ja oma pääoma 400 milj. Ruotsin kruunua.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 98,8 (108,2) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 58 (61) %, Aasia 42 (39) %.

Konsernin liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 5,0 (7,8) milj. euroa, joka on 5,0 (7,2) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää kertaluontoisia PartnerTech Ab:n hankintaan liittyviä kuluja 0,9 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia kuluja oli 5,8 milj. euroa, 5,9 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna Schaltex Systems GmbH:n hankintaan liittyviä kertaluontoisia kuluja oli 0,2 milj. euroa.

Katsauskauden tulos oli 4,4 (6,0) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,10) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 11,0 (16,0) %. 

Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 52,8 (60,6) milj. euroa ja liikevoitto 2,3 (5,2) milj. euroa, 4,3 (8,6) % liikevaihdosta. Toiselle kvartaalille kirjattiin kertaluontoisia kuluja 0,8 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia kuluja oli huhti-kesäkuussa 3,0 milj. euroa, 5,8 % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 1,7 (4,3) milj. euroa. 

Scanfil EMS Oy on 15.6.2015 myynyt omistamansa 40 %:n omistusosuuden osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä. Osakkeista on kirjattu arvonalentuminen vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Kaupan tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,1 milj. euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernitaseen loppusumma oli 141,9 (133,4) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 42,4 (50,4) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 35,3 (34,5) milj. euroa ja korollista 7,0 (15,9) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 70,1 (62,2) % ja nettovelkaantumisaste -12,7 (-0,0) %. Oma pääoma/osake oli 1,72 (1,44) euroa. Rahavarat olivat 19,7 (15,9) milj. euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-kesäkuussa 8,3 (1,6) milj. euroa. Käyttöpääoman muutos kaudella oli 1,9 (-6,3) milj. euroa.Investointien rahavirta oli -2,6 (-6,9) milj. euroa. Rahoituksen rahavirta -6,4 (-6,7) milj. euroa sisältää osingonmaksun, lainanlyhennyksen sekä pankin luottolimiitin käytön.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa olivat 2,5 (7,0) milj. euroa, joka on 2,6 (6,5) % liikevaihdosta. Investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankintoja, edellisenä vuonna investoinnit sisältävät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden hankintamenon 5,8 milj. euroa. Poistot olivat 2,6 (2,1) milj. euroa.                                             

HALLITUKSEN VALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti 8.4.2015 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esitysten mukaan.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla www.scanfil.com.

Hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 3,38 euroa ja alhaisin 2,41 euroa kauden päätöskurssin ollessa 2,57 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 2 991 545 kappaletta, mikä vastaa 5,1 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 30.6.2015 oli 148,4 milj. euroa. 

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 798 (1 754). Kauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 1 800 (1 802) henkilöä, joista 236 (247) henkilöä työskenteli yhtiön kotimaan yksiköissä ja 1 564 (1 555) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.6.2015 oli 87 % (86).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Merkittävä katsauskauden jälkeinen tapahtuma oli PartnerTech Ab:n osakkeiden hankinta, jota on selostettu tarkemmin toimitusjohtajan katsauksessa ja liiketoiminnan kehitys –kohdassa.

Scanfil julkaisi 13.7.2015 kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen joka pidetään torstaina 20.8.2015 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Scanfil muttaa arviotaan vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Uusi arvio sisältää PartnerTech AB:n vaikutuksen toisella vuosipuoliskolla.  Scanfil arvioi nyt  vuoden 2015 liikevaihdon olevan tasoa 350 – 365 milj. euroa. Liikevoiton arvioidaan vuonna 2015 olevan tasoa 14 – 18 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfilin aikaisempi arvio oli: Scanfi arvoi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 2 – 8 % . Liikevaihdon kasvu ajoittuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja erityisesti toisella neljänneksellä liikevaihdon uskotaan hiukan laskevan vuodesta 2014. Liikevoiton uskotaan vuonna 2015 olevan tasoa 13 – 17 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfilin liikevaihto vuonna 2014 oli 214,5 milj. euroa ja liikevoitto 16,2 milj. euroa.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Globaalin talouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Scanfilin liiketoimintaan liittyy myös valuuttakurssivaihtelusta aiheutuvia riskejä.

Scanfilin liiketoiminnot ovat laajentuneet niin tehdasverkoston, asiakaskunnan kuin myös myyntialueiden osalta PartnerTechin hankinnan myötä. Olennaiset toiminnot ovat kuitenkin samat kuin aikaisemmin. Uusia merkittäviä riskejä ei ole tunnistettu PartnerTechin hankintaan liittyen eikä Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia kuluvan vuoden aikana.  Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. 

Taulukoiden yksittäiset luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summaluvusta.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

  

Konsernin tuloslaskelma          
milj. euroa          
  4 – 6 4 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2015 2014 2015 2014 2014
           
Liikevaihto 52,8 60,6 98,8 108,2 214,5
Liiketoiminnan muut tuotot -0,1 0,1 0,2 0,1 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden          
varastojen muutos -0,9 1,1 1,5 1,6 -0,2
Kulut -48,2 -55,5 -92,8 -100,0 -193,8
Poistot -1,3 -1,0 -2,6 -2,1 -4,6
Liikevoitto 2,3 5,2 5,0 7,8 16,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,0 0,0 0,6 -0,3 -0,3
Voitto ennen veroja 2,3 5,2 5,6 7,5 15,9
Tuloverot -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -3,6
Tilikauden voitto 1,7 4,3 4,4 6,0 12,3
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille 1,7 4,3 4,4 6,0 12,3
           
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta          
laskettu osakekohtainen tulos:          
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu          
   osakekohtainen tulos (euroa) 0,03 0,07 0,08 0,10 0,21
 
           
Konsernin laaja tuloslaskelma
milj. euroa          
  4 – 6 4 – 6 1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2015 2014 2015 2014 2014
           
Tilikauden voitto 1,7 4,3 4,4 6,0 12,3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää          
tulosvaikutteiseksi          
   Muuntoerot -2,2 0,5 4,0 -0,6 4,6
   Arvonmuutos 0,4 0,0 0,4 0,1 0,1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,8 0,5 4,4 -0,5 4,7
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,1 4,8 8,9 5,4 17,0
           
Jakautuminen:          
emoyrityksen omistajille -0,1 4,8 8,9 5,4 17,0

 

Konsernitase      
milj. euroa      
       
Varat 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 28,4 27,3 27,1
Liikearvo 5,9 5,9 5,9
Muut aineettomat hyödykkeet 5,0 4,6 5,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset   0,2  
Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,3 0,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 39,7 38,3 38,4
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 39,1 33,3 35,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 43,2 45,6 40,9
Ennakkomaksut 0,1 0,3 0,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot 0,1    
Rahavarat 19,7 15,9 19,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 102,2 95,1 95,7
       
Varat yhteensä 141,9 133,4 134,0
       
       
Oma pääoma ja velat 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
       
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 2,0 2,0 2,0
Muuntoerot 16,9 7,6 12,9
Muut rahastot 6,7 5,8 6,0
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 63,2 56,9 63,0
Oma pääoma yhteensä 99,5 83,0 94,6
       
Pitkäaikaiset velat      
       
Varaukset 0,3 0,6 0,5
Rahoitusvelat 2,5 6,4 0,5
Laskennalliset verovelat 0,0   0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,9 7,0 1,0
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 34,3 33,1 28,8
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,7 0,8 0,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,5 9,4 8,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 39,5 43,3 38,4
       
Velat yhteensä 42,4 50,4 39,4
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 141,9 133,4 134,0

 

Konsernin rahavirtalaskelma      
milj. euroa      
  1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.1.-31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 4,4 6,0 12,3
Oikaisut tilikauden voittoon 3,7 3,5 7,5
Käyttöpääoman muutos 1,9 -6,3 -5,2
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,2 -0,2 -0,4
Saadut korot 0,1 0,0 0,2
Maksetut verot -1,6 -1,5 -3,3
Liiketoiminnan nettorahavirta 8,3 1,6 11,0
       
Investointien rahavirrat      
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla   -5,8 -5,8
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,7 -1,2 -2,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,1 0,1
Muiden sijoitusten luovutustulot 0,1    
Investointien nettorahavirta -2,6 -6,9 -8,0
       
Rahoituksen rahavirrat      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,9 -5,2 -10,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2,5 1,4 0,4
Maksetut osingot -4,0 -2,9 -2,9
Rahoituksen nettorahavirta -6,4 -6,7 -13,0
       
Rahavarojen muutos -0,7 -12,1 -10,1
       
Rahavarat tilikauden alussa 19,2 28,2 28,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,1 -0,2 1,1
Rahavarat tilikauden lopussa 19,7 15,9 19,2

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2015 2,0 13,0 6,0 10,7 63,0 94,6
             
Laaja tulos   4,0 0,4   4,4 8,8
             
Rahastosiirrot     0,2   -0,2 0
Optiojärjestely         0,0 0,0
Osingonjako         -4,0 -4,0
             
Oma pääoma            
30.6.2015 2,0 16,9 6,7 10,7 63,2 99,5
             
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2014 2,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5
             
Laaja tulos   -0,6 0,1   6,0 5,4
             
Osingonjako         -2,9 -2,9
             
Oma pääoma            
30.6.2014 2,0 7,6 5,8 10,7 56,9 83,0

 

 

Konsernin tunnusluvut      
  1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2015 2014 2014
       
Oman pääoman tuotto, % 9,1 14,6 14,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,0 16,0 16,5
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 7,0 15,9 9,3
Nettovelkaantumisaste, % -12,7 0,0 -10,5
Omavaraisuusaste, % 70,1 62,2 70,6
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,5 7,0 8,2
% liikevaihdosta 2,6 6,5 3,8
Henkilöstö keskimäärin 1 798 1 754 1 764
       
Tulos / osake, euroa 0,08 0,10 0,21
Oma pääoma / osake, euroa 1,72 1,44 1,64
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730
       
       
Konsernilla on 4,4 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

  

Segmenttitiedot      
milj. euroa 1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2015 2014 2014
Liikevaihto      
Eurooppa 59,0 67,5 131,9
Aasia 42,1 42,7 86,8
Segmenttien välinen liikevaihto -2,3 -2,0 -4,2
Yhteensä 98,8 108,2 214,5
       
Liikevoitto      
Eurooppa 1,9 3,6 7,9
Aasia 3,1 4,1 8,3
Yhteensä 5,0 7,8 16,2
       
Varat      
Eurooppa 65,1 66,0 64,9
Aasia 70,9 61,6 63,2
Liikearvo 5,9 5,9 5,9
Yhteensä 141,9 133,4 134,0
       
       
Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset      
milj. euroa 1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2015 2014 2014
       
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 27,1 28,5 28,5
Lisäykset 2,4 1,0 1,7
Liiketoimintojen yhdistäminen   0,2 0,3
Vähennykset 0,0 0,0 -0,0
Poistot -2,3 -2,0 -4,2
Muuntoerot 1,2 -0,4 0,9
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 28,4 27,3 27,1

 

Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot  
milj. euroa      
  30.6.2015   30.6.2015
  Tase-erien   Tase-erien
  kirjanpitoarvot   käyvät arvot
Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
  Myytävissä olevat sijoitukset 0,0   0,0
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0   0,0
       
Lyhytaikaiset rahoitusvarat      
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 41,9   41,9
  Rahavarat 19,7   19,7
  Valuuttatermiinit 0,0   0,0
Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 61,5   61,5
       
Rahoitusvarat yhteensä 61,5   61,5
       
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
  Korolliset velat 2,5   2,5
  Rahoitusleasingvelat 0,0   0,0
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 2,5   2,5
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
  Korolliset velat 4,4   4,4
  Rahoitusleasingvelat 0,1   0,1
  Johdannainen 0,1   0,1
  Ostovelat ja muut velat 28,9   28,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 33,4   33,4
       
Rahoitusvelat yhteensä 36,0   36,0
       
Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2).
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3),
koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.

 

Konsernin vastuusitoumukset      
milj. euroa      
  1 – 6 1 – 6 1 – 12
  2015 2014 2014
       
Annetut yrityskiinnitykset 110,0 26,0 26,0
Annetut takaukset 0,6 0,8 0,6
Leasing- ja muut vuokravastuut 2,4 2,8 2,6
       
Osana PartnerTech Ab:n hankinnan rahoitusta Scanfil on hakenut ja pantannut uusia
yrityskiinnityksiä, 100 milj. euroa. Näihin kiinnityksiin liittyviä rahoituslainoja ei ole nostettu 30.6.2015.
       
Lisäksi Scanfil EMS Oy on antanut takauksen tytäryhtiön asiakkaan toimitussopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyvistä velvoitteista. Takaus rajoittuu määrältään 7,5 milj. euroon ja ajallisesti
päättyen 7 vuoden kuluttua viimeisen tuotesopimuksen päättymisestä.    
       
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n
alunperin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta. Lainan pääoma
Scanfil EMS Oy:n taseessa (FAS) 30.6.2015 on 4,4 milj. euroa.    
       
Scanfil Oyj:llä on konsernitiliin liitetty 10,0 milj. euron luottolimiitti, johon Scanfil EMS Oy on antanut
omavelkaisen takauksen. Scanfil EMS Oy voi käyttää kyseistä luottolimiittiä.
       
Scanfil Oyj on antantut omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:lle Scanfil Kft:n 1,0 milj. euron
ja Scanfil GmbH:n 2,0 milj. euron luottolimiiteistä sekä Siemens Finance and Leasing GmbH:lle
Scanfil GmbH:n 0,4 milj. euron leasingvastuista.      
       
Luottolimiiteistä oli käytössä 30.6.2015 yhteensä 2,5 milj. euroa.    
       
Lähipiiritapahtumat
       
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1 –nimiseltä yhtiöltä, jonka omistavan
Jussi Real Estate Oy:n pääomistajia ovat mm. Jussi Capital Oy ja Rela Invest Oy.  
Jussi Capital Oy:n pääomistajia ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Jonna Tolonen.
Rela Invest Oy:n omistajiin kuuluu mm. Reijo Pöllä.      
       
Maksetut vuokrat tammi – kesäkuussa 2015 olivat 10 tuhatta euroa (tammi-maaliskuu 2014 10 tuhatta euroa).
       
Hallintopalveluveloitukset Sievi Capital Oyj:ltä tammi – kesäkuussa 2015 olivat 10 tuhatta euroa
(tammi –  kesäkuu 2014 olivat 23 tuhatta euroa).      

  

Lukuja neljännesvuosittain
milj. euroa                
                 
  Q2/15 Q1/15 Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13
Liikevaihto 52,8 45,9 49,6 56,7 60,6 47,6 45,4 50,4
Liikevoitto 2,3 2,7 3,3 5,2 5,2 2,5 2,5 4,2
Liikevoitto, % 4,3 5,8 6,6 9,2 8,6 5,3 5,6 8,4
Kauden tulos 1,7 2,7 2,5 3,8 4,3 1,7 1,9 3,0

 

Tunnuslukujen laskentakaavat
     
     
     
Oman pääoman tuotto-% = Tilikauden voitto x 100
    Oma pääoma (keskiarvo)
     
Sijoitetun pääoman tuotto-% = (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)  x 100
    Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)
     
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)  x 100
    Oma pääoma
     
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 
    Taseen loppusumma – saadut ennakot
     
Tulos / osake = Tilikauden voitto
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana
     
Oma pääoma / osake = Oma pääoma
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
     
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän kurssi

 

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet