Scanfil julkistaa päivitetyt arvot, strategian, liiketoimintasegmentit ja taloudelliset tavoitteet

5.3.2024

Scanfil Oyj     Pörssitiedote     5.3.2024 klo 10.15

Scanfil julkistaa päivitetyt arvot, strategian, liiketoimintasegmentit ja taloudelliset tavoitteet

Scanfil Oyj julkistaa päivitetyt arvonsa, strategiansa, liiketoimintasegmenttinsä ja taloudelliset tavoitteensa. ’Geared for growth’ kuvaa Scanfilin markkina-asemaa sekä mahdollisuuksia.

”Vuonna 2023 saavutimme kaikkien aikojen korkeimman liikevaihdon ja tuloksen. Meillä on vankka asiakaspohja, jolla on suuri kasvupotentiaali – erityisesti Energy & Cleantech- ja Medtech & Life Science -liiketoimintasegmenteillä”, sanoo Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut. ”Meillä on positiiviset pitkän aikavälin näkymät liiketoiminnalle ja pyrimme vauhdittamaan kasvuamme.”

Arvot ohjaavat meitä

Scanfilin toimintaa ohjaavat vahvasti arvot, jotka perustuvat yrityksen perustajan Jorma Takasen vuonna 1976 luomaan yrittäjähenkeen. Arvomme ovat:

  • Asiakaskeskeisyys: Kilpaillussa EMS-liiketoiminnassa ei voi menestyä, ellei ole aidosti sitoutunut asiakkaisiin.
  • Teemme ja onnistumme yhdessä: Toimimme tiiminä. Yhdessä onnistumme ja myös epäonnistumme. Se tekee meistä vahvempia.
  • Voimaannuttaminen (”empowered”): Ratkaisukeskeiset ihmiset ja vastuun ottamiseen mahdollistavien puitteiden rakentaminen.
  • Sitoudumme hyvään suoritukseen: Tavoitteellisuus on Scanfilin ydin.

Strategia ja liiketoimintasegmentit edistämään kasvua

Olemme ”Geared for growth”. Viimeiset kolme vuotta olemme ajaneet orgaanista kasvua. Nyt lähdemme tasapainottamaan orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun välillä. Ihannetapauksessa potentiaaliset yrityskauppakohteet täydentäisivät asiakaskuntaamme ja tehdasverkostoamme Aasiassa (Kiinan ulkopuolella), Pohjois-Amerikassa ja Itäisessä Keski-Euroopassa.

Pyrimme myös orgaaniseen kasvuun ja vauhditamme sitä siirtymällä kolmeen liiketoimintasegmenttiin:

1. Industrial
2. Energia & Cleantech
3. Medtech & Life Science

Industrial-liiketoimintasegmentti muodostettiin yhdistämällä kolme aikaisempaa segmenttiä: Advance Consumer Applications, Automation & Safety ja Communications. Jokaisella uudella segmentillä on oma myyntitiiminsä edistämässä kasvua ja kannattavuutta.

”Segmentointi selkeyttää rooleja ja tehostaa edelleen myynnin kasvua kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Tehdaskohtaisen myynnin edistämiseksi meillä on edelleen paikallisia myyjiä”, toimitusjohtaja Christophe Sut selittää. ”Voimme tehostaa myyntiämme uudelleenorganisoimalla ja palkitsemalla niitä tiettyjen asiakasryhmien kautta.”

Vastuullisuus on yrityksen ydin

Ajamme vastuullisuuttamme ja sitoudumme lyhyellä aikavälillä Science Based Target-aloitteeseen 2030 ja pitkällä aikavälillä ”Net Zero” 2050. Lisäksi valmistaudumme yritysten kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD) ja eurooppalaisiin kestävän kehityksen raportointistandardeihin (ESRS).

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet kuvaavat näiden muutosten potentiaalia

Kaikki nämä muutokset yhdessä tehokkuutta ajavan Dream Factory -ohjelman, toimitusketjun optimoinnin ja tarjonnan kehittämisen kanssa tähtäävät:

• Liikevaihdon 10 % keskimääräiseen vuotuiseen kasvuun yli suhdennesyklin
• 7–8 % liikevoittomarginaali
• <1,5 nettovelka/EBITDA

Osinkopolitiikka säilyy ennallaan ja Scanfil pyrkii jakamaan noin 1/3 nettotuloksesta investointitarpeista riippuen.

Pääomamarkkinapäivä

Scanfil esittelee päivitetyt arvonsa, strategiansa, liiketoimintasegmenttinsä ja taloudelliset tavoitteensa pääomamarkkinapäivässä. Tapahtuma alkaa 5.3.2024 klo 14.00 Tukholman WTC:n tiloissa.

Pääomamarkkinapäivää voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://us06web.zoom.us/j/81899226170?pwd=yVgzYC4Ppw0IISvQ1txabrZqGj8KXq.1

Kokoustunnus 818 9922 6170
Pääsykoodi: 454396

Esitysmateriaalit ovat saatavilla Scanfilin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa https://www.scanfil.com/fi/sijoittajat/raportointi-ja-esitykset. Tilaisuus ja materiaalit ovat englanniksi.

Scanfil Oyj

Lisätiedot;
Christophe Sut, toimitusjohtaja
Puh +46 721 51 75 02

Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduulit tai integroidut tuotteet muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

www.scanfil.com

Liitteet