SCANFIL JATKAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAA

24.4.2020

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2020 KLO 9.45

SCANFIL JATKAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAA

Scanfil Oyj:n hallitus on tänään 24.4.2020 päättänyt jatkaa omien osakkeiden hankintaa 23.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella. Omien osakkeiden hankinta on osa 9.3.2020 aloitettua takaisinosto-ohjelmaa.

Hallituksen päätöksen perusteella omien osakkeiden hankinta päättyy viimeistään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin viimeistään 30. kesäkuuta 2021. Omia osakkeita voidaan hankkia ohjelman puitteissa vielä yhteensä 145 309 kappaletta. Osakkeiden hankintaan käytetään yhteensä enintään 1,4 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hankittavia osakkeita käytetään yhtiön avainhenkilöiden optio-ohjelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Yhtiön hallitus päätti 9.3.2020 käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2019 antamaa valtuutusta hankkia omia osakkeita. Hankittavien osakkeiden yhteismäärä oli enintään 300 000 osaketta mikä vastaa noin 0,5 % osakkeiden kokonaismäärästä. Hallituksen päätöksen mukaan osakkeiden hankintaan käytetään enintään 1,4 miljoonaa euroa. Omia osakkeita hankittiin 9.3.2020 ja 22.4.2020 välisenä aikana yhteensä 154 691 kappaletta.

Scanfil Oyj:n hallussa oli 23.4.2020 yhteensä 454 691 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,7 % Scanfilin kaikista osakkeista ja äänistä.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111

JAKELU Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.