Scanfil investoi Sieradzin tehtaan tuotantokapasiteettiin

30.1.2023

Scanfil Oyj     Muu pörssin sääntöjen mukaan julkistettava tieto     30.1.2023 klo 15.00

Scanfil investoi Sieradzin tehtaan tuotantokapasiteettiin

Scanfil on päättänyt investoida uuteen tuotantoteknologiaan Sieradzin tehtaalla Puolassa. Investointi sisältää uuden elektroniikkatuotantolinjan ja varastoautomaation. Kokonaisinvestointi on noin 6 miljoonaa euroa.

Lisäksi Scanfil aloittaa suunnittelemaan nykyisen tehtaan laajentamista uudella noin 8 000 m² tuotantorakennuksella. Projektin esisuunnittelu aloitetaan välittömästi ja lopullinen päätös uudesta tuotantorakennuksesta tehdään myöhemmin vuonna 2023.

”Uusi elektroniikanvalmistuslinja tulee osaksi olemassa olevaa tehdasrakennusta ja se kasvattaa Sieradzin tehtaan elektroniikkatuotannon kapasiteettia jo kolmannen vuosineljänneksen aikana vuonna 2023”, sanoo Scanfilin toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. “Päätös laajennuksesta odotetaan tehtävän vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Mikäli uusi rakennusprojekti toteutetaan, Sieradzin tehtaan kokonaispinta-ala kasvaa lähes 26 000 m² kokoiseksi vuoteen 2025 mennessä.”

Investointipäätös perustuu olemassa olevaan vahvaan asiakaskysyntään ja ennustettuun kasvupotentiaaliin, jonka ajureina ovat erityisesti Industrial ja Medtech -asiakkaamme.

“Me olemme Sieradzissa hyvin innoissamme laajennussuunnitelmista. Uusi tuotantokapasiteetti mahdollistaa entistä paremman palvelun asiakkaillemme ja mahdollistaa havaitun kasvupotentiaalin toteuttamisen”, toteaa Sieradzin tehtaanjohtaja Pawel Kurowski.

Sieradzin tehdas on moderni ns. close-to-customer market -tehdas, joka on erikoistunut palvelemaan vaativia globaaleja asiakkaita. Suurimmat asiakkaat ovat Energy & Cleantech, Automation & Safety and Medtech & Life Science -liiketoimintasegmenteistä.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja
puh. 08 4882 111
s-posti: petteri.jokitalo@scanfil.com

Pasi Hiedanpää
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
puh. 050 378 2228
s-posti: pasi.hiedanpaa@scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä. www.scanfil.com

Liitteet