ENNAKKOTIETOJA SCANFIL-KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA JA LIIKEVOITOSTA 2016

18.1.2017

SCANFIL OYJ        PÖRSSITIEDOTE     18. TAMMIKUUTA 2017  13:30  

ENNAKKOTIETOJA SCANFIL-KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA JA LIIKEVOITOSTA 2016

Scanfil Oyj antaa ennakkotietoja vuoden 2016 liikevaihdosta ja liikevoitosta. Konsernin alustava liikevaihto vuonna 2016 oli noin 508 milj. euroa (2015: 377 milj. euroa). Konsernin alustava liikevoitto ilman oikaisueriä oli noin 22,3 milj. euroa vuonna 2016 (2015: 19,6 milj. euroa). Oikaisuerät olivat yhteensä noin 15,2 milj. euroa vuonna 2016 ja konsernin vuoden 2016 alustava liikevoitto oli noin 7,1 milj. euroa (2015: 14,0 milj. euroa). Luvut perustuvat tilintarkastamattomiin alustaviin tulostietoihin raportointikaudelta.

”2016 teimme merkittäviä uudelleenjärjestelyjä ParterTech -integraatioon liittyen. Yritysten integrointi, päällekkäisten toimintojen karsiminen sekä kannattamattomien tehtaiden saneeraus eteni suunnitellusti. Jatkamme tuotantoa 10 tehtaassa – vuoden 2016 alussa tehtaiden lukumäärä oli 17 – ja kustannusrakenteemme on nyt merkittävästi kevyempi. Kaikilla tehtaillamme on nyt riittävän laaja asiakaskunta sekä tarvittava liikevaihto ja operatiivinen toimintamme on läpinäkyvämpää ja ketterämpää”, toteaa Scanfilin toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Scanfilin 21. lokakuuta julkaistu arvio vuoden 2016 liikevaihdosta ja –voitosta:
Scanfil tarkentaa arviotaan vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton osalta ja arvioi liikevaihdon oleva 500 – 520 miljoonaa euroa ja liikevoiton ennen oikaisueriä 22 – 25 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöstiedotteen julkistaminen:
Scanfil Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2016 perjantaina 24. helmikuuta 2017. Vuoden 2016 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, julkaistaan maaliskuussa viikolla 12.

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

 

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com

 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3500 henkilöä.