Correction: SCANFIL OYJ OSTAA SAKSALAISEN SOPIMUSVALMISTAJA HASEC-ELEKTRONIK GMBH:N

22.5.2019

SCANFIL OYJ SISÄPIIRITIETO 22.5.2019 KLO 20.00

Korjaus- ja täydennystiedote: SCANFIL OYJ OSTAA SAKSALAISEN SOPIMUSVALMISTAJA HASEC-ELEKTRONIK GMBH:N

Scanfil Oyj:n 22.5.2019 klo 16.45 julkaisemassa suomenkielisessä sisäpiiritiedotteessa oli HASEC- Elektronik GMBH:n (HASEC) liikevaihtosta kertova vuosiluku väärin. Tiedotteessa kerrottiin liikevaihtotiedon olevan vuodelta 2016. Oikea vuosi on 2018.

Lisäksi Scanfil korjaa ja täydentää suomen- ja englanninkieliseen tiedotteeseen HASEC:in taloudellisia tietoja liikevaihdon, taseen loppusumman sekä oman pääoman osalta vuosilta 2017 – 2018.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.

SCANFIL OYJ SISÄPIIRITIETO 22.5.2019 KLO 16.45

SCANFIL OYJ OSTAA SAKSALAISEN SOPIMUSVALMISTAJA HASEC-ELEKTRONIK GMBH:N

Scanfil Oyj (Scanfil) on 22.5.2019 allekirjoittanut sopimuksen saksalaisen sopimusvalmistajan HASEC- Elektronik GMBH:n (HASEC) omistajien kanssa HASEC:in koko osakekannan ostosta. Kauppahinta on noin 10,25 miljoonaa euroa. Scanfil rahoittaa kaupan kassavaroillaan sekä suuntaamalla osakeannin HASEC:in omistajille osana kauppahinnan maksua. Osakkeiden osuus kauppahinnasta on 2,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 544.554 osaketta Scanfilin osakkeen maaliskuun 2019 keskikurssilla mitattuna. Scanfil tekee suunnatun osakeannin myyjille kaupan lopullisen toteutumisen yhteydessä.

Yrityskaupan toteutuminen on ehdollinen vielä eräille tavanomaisille täytäntöönpanoehdoille sekä vaatii soveltuvan kilpailuviranomaisen hyväksynnän, jonka Scanfil arvioi saatavan vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana. Scanfil julkaisee erillisen tiedotteen kaupan lopullisesta toteutumisesta.

Ostettava liiketoiminta sisällytetään Scanfilin konsernitilinpäätökseen kaupan toteutumisen jälkeen.

Kauppa vahvistaa Scanfilin asemaa Saksan markkinoilla ja laajentaa yrityksen asiakaskuntaa. Vuonna 1991 perustettu HASEC työllistää noin 200 henkilöä, ja sillä on tuotantolaitos Wutha-Farnrodassa lähellä Eisenachia Keski-Saksassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 37,1 milj. euroa (2017 34,6 milj. euroa), taseen loppusumma 2018 oli 14,4 milj. euroa (14,2 milj. euroa), josta oma pääoma oli 7,2 milj. euroa (6,9 milj. euroa).

Jos kauppa toteutuu, sen odotetaan vaikuttavan positiivisesti Scanfil konsernin myyntiin, sekä sillä odotetaan olevan lievästi positiivinen vaikutus liikevoittoon vuonna 2019.

”Tämä kauppa vauhdittaa Scanfilin kasvustrategiaa tuomalla mukaan uusia merkittäviä asiakkaita ja vahvistamalla markkina-asemaamme Saksassa ja laajemmin Keski-Euroopassa. Vahva paikallinen tehdas, kattavat suunnittelupalvelut sekä globaali tehdas- ja toimittajaverkko, tekevät Scanfilistä ja HASEC:ista houkuttelevan EMS-kumppanin Saksan ja Keski-Euroopan markkinoilla. HASEC:lla on paljon pitkäaikaisia asiakassuhteita, ja sillä on vankka asema ”high mix–low volume” valmistajana ja järjestelmäintegraattorina. Scanfilin Hampurin tehdas täydentää hyvin HASEC:in palvelutarjontaa Saksassa, ja lisäksi Scanfilin globaali tehdasverkosto tulee HASEC:in asiakkaiden ulottuville”, sanoo Scanfilin toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

“Yrityksillämme on samanlainen ideologia ja ydinstrategia. Scanfilin laaja palvelutarjonta ja globaali tehdasverkosto antaa asiakkaillemme vielä enemmän lisäarvoa. Uskon myös, että työntekijöillemme tarjoutuu uusia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia osana näin vakiintunutta ja kansainvälistä sopimusvalmistajaa,” kommentoi Marco Zimmerman, HASEC:in CEO.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 400 henkilöä.