ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

18.7.2012

SCANFIL OYJ         PÖRSSITIEDOTE           18.7.2012 KLO 11.45

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

 

Varikot Oy (2473422-8), Sirpa Kotilainen, Riitta-Liisa Kotilainen ja Aleksi Kotilainen ovat arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti 18.7.2012 ilmoittaneet Scanfil Oyj:lle (y-tunnus 2422742-9), että Varikot Oy:n äänivallassa on tapahtunut muutos 18.7.2012 alkaen. Osakkaiden välisen sopimuksen perusteella äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät nyt Sirpa Kotilainen (50 %), Riitta-Liisa Kotilainen (25 %) ja Aleksi Kotilainen (25 %) yhdessä. Sirpa Kotilainen, Riitta-Liisa Kotilainen ja Aleksi Kotilainen omistavat Scanfil Oyj:n osakkeita myös henkilökohtaisesti. Omistusosuudet ja prosentuaaliset osuudet Scanfil Oyj:n osakkeista on esitetty seuraavassa:

 

Varikot Oy (2473422-8): 7.273.109 osaketta, 12,60 % osakkeista

Sirpa Kotilainen: 11.000 osaketta, 0,02 % osakkeista

Riitta-Liisa Kotilainen: 11.000 osaketta, 0,02 % osakkeista

Aleksi Kotilainen: 10.000 osaketta, 0,02 % osakkeista

 

 

SCANFIL OYJ


Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Harri Takanen, puh. +358 8 4882 1111

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com