Luottokumppani

21.12.2020

Etteplan ja Scanfil ilmoittivat marraskuussa 2019 aloittavansa välittömästi strategisen yhteistyön yhteisissä asiakasprojekteissa. Siitä lähtien vajaat kymmenkunta yhteistä asiakasta on hyötynyt kumppanuudesta ja sen seurauksena saavutetuista komponenttien kustannussäästöistä ja markkinoilletuonnin nopeutumisesta.

Kuva: Naava

Scanfil ja Etteplan – hedelmällistä yhteistyötä asiakkaan eduksi

Kansainvälinen insinööritoimisto Etteplan ja kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja Scanfil ovat aloittaneet ainutlaatuisen yhteistyön yhteisissä asiakasprojekteissa. Ajatuksena on tarjota asiakkaille yhdistetty ja kokonaisvaltainen tuotekehitys- ja valmistusprosessi.

Miten yhteistyö on toiminut tähän mennessä ja miten asiakkaat hyötyvät siitä?

”Olemme aloittaneet puolen tusinaa projektia, ja niistä ensimmäiset ovat pian maalissa. Kokemukseni mukaan olemme pystyneet tarjoamaan suunnittelun ja valmistuksen kokonaisratkaisuna. Suurin etu asiakkaalle on nopeampi markkinoilletuonti, joka onkin usein projektien ensisijainen tavoite”, sanoo Etteplanin sulautetun suunnittelun liiketoimintayksikön johtaja Tero Leppänen.

Hänen tehtävänsä on käynnistää yhteiset asiakasprojektit Scanfilin kanssa ja järjestellä projektityöt. Hänen vastaparinsa Scanfililla on kehityspäällikkö Reijo Kalenius, joka helpottaa yhteistyötä Etteplanin kanssa.

”Haaste, jota lähdimme ratkaisemaan yhdessä, oli sen varmistaminen, että valmistus on mietitty perusteellisesti teknillisessä suunnitteluvaiheessa. Yhteistyön ansiosta yksi prototyypin kehittämisvaihe voidaan jättää pois, joten tuote saadaan tuotantolinjaltamme nopeammin”, Reijo Kalenius kertoo.

Uuden tuotteen kehittäminen kestää yleensä noin vuoden. Yksi teknillisen suunnittelun kierros kestää 2,5–3 kuukautta, ja kun yksi kierros voidaan jättää pois, projektin kokonaiskesto voidaan lyhentää vain noin yhdeksään kuukauteen.

Käytännössä Etteplanin ja Scanfilin työryhmät voivat nähdä jo varhaisessa vaiheessa, olisiko jokin ominaisuus kallis, vaikea valmistaa tai epäsopiva tiettyyn koneeseen, tai voisiko jonkin komponentin hankkiminen olla vaikeaa markkinoilta tai onko se lähellä elinkaarensa päätä. Kaikki nämä ongelmat hidastaisivat projektia ja lisäisivät kustannuksia.

Sopimusvalmistus nousussa

Sopimusvalmistus lisääntyy yleisesti, ja elektroniikan suunnittelun ulkoistamisen tarve kasvaa myös.

”Tämä on suuri trendi, etenkin kuluttajatuotteissa. Yhä useammat yritykset siirtyvät palveluntarjoajiksi, jotka keskittyvät tuotemerkkiinsä, ohjelmistokehitykseen ja pilvipohjaisiin ratkaisuihin. Laite on vain niiden liiketoiminnan mahdollistaja. Niiden täytyy kuitenkin toimittaa jokin laite asiakkailleen. Sitä varten ne ostavat laitteiston suunnittelua ja valmistusta”, Reijo Kalenius kertoo.

Tämä trendi sopii täydellisesti Etteplanin ja Scanfilin kumppanuudelle.

”Asiakkaat haluavat kilpailukykyisempiä tuotteita, ja kustannustehokkuus paranee, kun teknillinen suunnittelu toimii käsi kädessä valmistuksen kanssa. Yhteistyömme ansiosta asiakkaamme voivat keskittyä paremmin ydintoimintaansa ja rakentaa menestystä. Tästä on puolestaan hyötyä meille, koska valmistusmäärät ja uusien suunnitteluprojektien tarve ovat suuremmat”, Tero Leppänen sanoo.

Hänen kokemustensa mukaan eniten asiakkaiden kanssa keskustellaan kustannusten optimoinnista ja aikataulutuksesta.

”Alussa keskustellaan enimmäkseen tuotteen ominaisuuksista ja siitä, millaiset tietyn ominaisuuden kustannukset olisivat. Myöhemmin, kun prototyyppi on tehty, keskitytään siihen, miltä tuote näyttää ja tuntuu, loppukäyttäjän kokemukseen ja käyttöliittymään”, Tero Leppänen sanoo.

Kumppanuudesta on hyötyä Naava-viherseinän tuotannossa

Ensimmäisiä kumppanuudesta hyötyviä asiakkaita on todennäköisesti suomalainen yritys nimeltä Naava. Sen ainutlaatuinen ratkaisu on toimittaa palveluna sisätiloissa käytettäviä viherseiniä, joissa on eläviä kasveja. Seinälle asennettavat versiot ja tilanjakajat ovat täysin automatisoituja ja etävalvottuja IoT-tuotteita.

Naava tuo uuden mallistonsa markkinoille vuonna 2021. Etteplan on huolehtinut elektroniikan suunnittelusta ja uusien tuotteiden sertifikaateista sen varmistamiseksi, että ne ovat vaatimusten ja standardien mukaiset maailmanlaajuisesti. Työ on tehty tiiviissä yhteistyössä Scanfilin kanssa. Näin on varmistettu, että valmistusprosessi on sujuva Scanfilin tehtaalla Virossa.

”Meille on mission kannalta kriittistä, että markkinoilletuontiaikaa saadaan lyhennettyä ja tuotantokustannuksia alennettua mahdollisimman paljon, jotta jokaisen ratkaisun liiketoimintapotentiaali voidaan maksimoida. Nyt, kun valmistelemme uuden mallistomme lanseerausta, olemme pystyneet saavuttamaan tavoitteemme täydellisesti Scanfilin ja Etteplanin avulla. Yhteistyöstä niiden kanssa ja niiden välillä on selvästi ollut paljon hyötyä meille, ja kaikki on toiminut todella tehokkaasti.”

Perustaja & CTO Niko Järvinen , Naava

Our Services

Our design driven manufacturing approach gives us advantage from R&D to manufacturing to logistics and our committed people are there to constantly deliver best results for our customers. Scanfil’s vertically integrated production offers a full-scale and cost-efficient service chain throughout the product’s life cycle.

Read more