Mekaaninen kokoonpano

Syvällinen mekaniikan ja ohutlevytuotteiden valmistuksen asiantuntemus

Käytämme uusinta tietämystä, valmistusteknologiaa ja automaatiota. Siksi pystymme valmistamaan asiakkaiden tuotteita edullisemmin omissa tuotantolaitoksissa ilman lisäarvoa tuottamattomia pakkaamis- ja kuljetuskustannuksia.

Vertikaalinen integraatio mekaniikan avulla

Joustavat valmistusmenetelmämme ja ohutlevyvalmistuksen asiantuntemuksemme mahdollistaa valmistuksen  osarakenteista valmiisiin integroituihin yksiköihin. Tuotantoverkoston tehokas toiminta ja ohjaus parantavat koko tuotantoprosessin reagointiaikaa ja kustannustehokkuutta.

Käytämme uusinta tietämystä, valmistusteknologiaa ja automaatiota. Siksi pystymme valmistamaan asiakkaiden tuotteita edullisemmin omissa tuotantolaitoksissa ilman lisäarvoa tuottamattomia pakkaamis- ja kuljetuskustannuksia. Automaation tasoa nostamalla pystymme vastaamaan helpommin ja nopeammin kysynnän nopeisiin ja jyrkkiin muutoksiin markkinoilla sekä asiakkaiden tarpeisiin lisätä tuotannon joustavuutta.

Scanfil johtaa rakentamaansa verkostoitunutta toimintaympäristöä.

Henkilöstömme asiantuntemus auttaa monipuolistamaan Scanfilin teknisesti edistyksellisiä mekaniikan valmistusprosesseja. Niitä ovat muun muassa:

  • tehokkaat, ajantasaiset lävistys-, muovaus- ja leikkuuteknologiat
  • monipuoliset ja joustavat taivutusmenetelmät
  • tehokkaat pintakäsittelyratkaisut
  • robotoidulla laitteistolla hoidettava automaattinen tuotteenkäsittely, joka on joustavaa ja voidaan mukauttaa asiakkaiden tuotantotarpeisiin
  • ajantasaiset liitosmenetelmät
  • 3D-mallien tehokas käyttö tuotantoprosesseissa ja laadunvarmistuksessa.
  • virtakiskon valmistus

Valmistamme kupari- ja alumiinivirtakiskoja, ja meiltä saa myös erilaisia pintakäsittelyitä. Virtakiskojen tehotiheyttä voidaan lisätä tietyissä tapauksissa pinnoittamalla ne epoksilla tai vastaavalla eristinmateriaalilla. Virtakiskojen huippuautomatisoidulla tuotantolinjallamme ja ammattilaistemme avulla valmistuvat niin isot kuin pienetkin tuotantoerät.

Täydelliset tuotteen kokoonpano- ja integrointipalvelut

Asiakkaamme hyötyvät tarkkuuskokoonpanopalveluistamme, jotka vähentävät tuotannon monimutkaisuutta ja kustannuksia. Kokoonpano- ja integrointipalveluiden tilaaminen meiltä helpottaa asiakkaidemme elämää – tuotantokustannukset alenevat, varastonhallinta ja hankinta helpottuvat. Kokoamme valmiskomponenteistamme, asiakkaiden toimittamista materiaaleista tai hankituista komponenteista tai kaikkien kolmen yhdistelmästä valmistetut tuotteet.

Koottavat ja integroitavat komponentit voivat olla kaikkea yksinkertaisista, valmisohutlevyosista koostuvista mekaanisista kokoonpanoista monimutkaisiin sähkömekaanisiin kokoonpanoihin. Kokoonpanoon ja integrointiin voivat sisältyä asiakkaan tuotteen tarkastus, testaus ja räätälöity pakkaus.

Palvelutarjonta

”Design driven manufacturing” toimintatapamme tehostaa koko tuotteen arvoketjua R&D toiminnasta valmistukseen sekä logistiikkaan. Sitoutuneet työntekijämme varmistavat jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden toteuttamisen parhaalla mahdollisella tavalla.
Scanfilin vertikaalisesti integroitu tuotanto tarjoaa täysimittaisen ja kustannustehokkaan palveluketjun tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lue lisää