Laatutavoitteinen suunnittelu

Tuotteen suunnittelulla on merkittävä ja suora vaikutus tuotteen elinkaarikustannuksiin.

Laatutavoitteisella suunnittelullamme haluamme tukea toteuttamiskelpoisen suunnitelman tekemistä, jotta asiakkaan tuotteet voidaan koota nopeasti, kustannustehokkaasti ja entistä laadukkaampina.

Järjestelmällinen toiminta varhaisessa vaiheessa alentaa kustannuksia

Suunnittelu määrää jopa 80 % tuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksista. Siksi on äärimmäisen tärkeää ottaa mahdollisimman monta kustannuksiin vaikuttavaa tekijää huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Valmistaminen on Scanfilin ydinliiketoimintaa. Siksi olemme luoneet järjestelmällisen laatutavoitteisen suunnittelun, jolla tunnistetaan tuotteen mahdolliset ongelmat suunnitteluprosessin aikana.

Keskitymme laatutavoitteisessa suunnittelussamme viiteen eri alueeseen, jotka ovat:

  • valmistuksen suunnittelu
  • kokoonpanon suunnittelu
  • testattavuuden suunnittelu
  • laadun suunnittelu
  • kustannusten suunnittelu.

Järjestelmällinen DFX-prosessimme tunnistaa mahdolliset ongelmat ja ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka sopivat paremmin erilaisiin valmistus-, kokoonpano- ja testiprosesseihin, komponenttien valintaan, komponenttien määrälle ja moduuleille ja minimoivat monimutkaisuuden. Autamme asiakkaitamme tässä vaiheessa, jotta tuotteet ovat varmasti optimaaliset valmistusprosesseihimme, massatuotantoon ja jälkimarkkinapalveluita ajatellen.

Laatutavoitteisella suunnittelulla tuemme asiakkaitamme tekemällä toteuttamiskelpoisia suunnitelmia, jotta tuotteet voidaan valmistaa ja koota nopeasti, kustannustehokkaasti ja entistä laadukkaampina.

Edut

  • Parantaa tuotteen laatua ja käyttäjäkokemusta
  • Parantaa valmistusprosessia
  • Alentaa tuotteen elinkaarikustannuksia
  • Nopeuttaa markkinoilletuontia
  • Lisää asiakastyytyväisyyttä

Palvelutarjonta

”Design driven manufacturing” toimintatapamme tehostaa koko tuotteen arvoketjua R&D toiminnasta valmistukseen sekä logistiikkaan. Sitoutuneet työntekijämme varmistavat jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden toteuttamisen parhaalla mahdollisella tavalla.
Scanfilin vertikaalisesti integroitu tuotanto tarjoaa täysimittaisen ja kustannustehokkaan palveluketjun tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lue lisää