Kustannusparannus

Kilpailukykyä alhaisemmilla kustannuksilla ja arvon lisäämisellä

Pyrimme pitämään tuotteenne kilpailukykyisinä markkinoilla koko elinkaaren ajan ja teemme tämän jatkuvilla parannuksilla sekä kokonaisvaltaisilla arvoanalyysi-/arvosuunnitteluprojekteilla.

Kustannusparannuspalvelut

Myös parhaat ja innovatiivisimmat tuotteet voivat ikääntyä ja menettää kilpailukykynsä, mutta voimme estää sen useilla toimenpiteillä. Scanfil tarjoaa useita kustannusparannuspalveluita, jotka sopivat tuotteillenne niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Erityyppisissä kustannusparannuspalveluissamme analysoimme, mitä kustannusparannuksia voidaan tehdä sekä ilman tuotteen toimintojen muuttamista että silloin, kun voimme tehdä myös täydellisen arvoanalyysin.

BOM-tarkistus

Käymme läpi osaluettelonne, jotta voimme etsiä vastaavia komponentteja, jotka ovat edullisempia kuin Scanfilin laajassa materiaalivalikoimassa jo olevat. Tavoitteena on saada synergiaetuja ostovoimalla. BOM-analyysipalvelussamme käymme läpi tuoterakenteen komponentti- ja suunnitteluinsinööriemme sekä hankinnan asiantuntijoidemme kanssa. Etsimme seuraavia tekijöitä:

  • vastaavat komponentit
  • vanhentuneet komponentit
  • lähellä käyttöikänsä päätä olevat komponentit
  • lakisääteisten/ympäristövaatimusten täyttäminen
  • vaihtoehtoisten toimittajien valinnat ja toimitusjärjestelyt.

DFX-tarkistus

Voimme tarkistaa suunnitelman DFX-näkökulmasta, jotta voimme ehdottaa pieniä muutoksia, jotka alentavat komponenttien kustannuksia tai lisäävät arvoa vaikuttamatta tuotteen toimintaan tai laatuun.

Arvoanalyysi

Teemme arvoanalyysimme järjestelmällisesti ja monitieteellisesti. Haastamme nykyisen tuotteen kustannukset ja tuotteen käyttäjilleen tarjoaman toiminnallisuuden. Painopiste on kustannusten alentamisessa, toiminnan parantamisessa tai molemmissa.

Arvopohjainen suunnittelu

Arvopohjaisessa suunnittelussa toteutetaan arvoanalyysin ideat tai sitä käytetään lähestymistapana uuden tuotteen suunnittelussa. Tässä vaiheessa määritetään noin 80 % tuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksista, kun uutta tuotetta luodaan. Siksi myös suurten vähennysten saaminen on mahdollista, jos arvoanalyysi on tehty oikein.

Scanfil People

VA/VE-projekti

Täydellisessä VA/VE- eli arvoanalyysi-/arvosuunnitteluprojektissa teemme toiminta-analyysin ja arvoanalyysin ja arvioimme vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tarkoituksena on laatia suosituksia siitä, mitä erilaisilla suunnitelman muutoksilla voidaan saavuttaa. VA/VE-projektilla tuotteen kokonaiskustannuksiin, suorituskykyyn ja laatuun voidaan vaikuttaa enemmän kuin hinnanalennusprojektilla nykyiselle tuotteelle, jolla on vakiintunut erittely. Kun annatte Scanfilin toteuttaa VA/VE-projektinne, hyödytte siitä eritoten siksi, että toimimme koordinaattorina kaikkien projektissa tarvittavien osapuolten välillä. Näitä osapuolia voivat olla esimerkiksi oma kehitys- ja palveluorganisaationne, meidän tuotantomme ja toimitusketjumme sekä mahdolliset muut sidosryhmät.

Lyhyesti sanottuna Scanfilin VA/VE-projekti:

  • alentaa huomattavasti tuotteenne kokonaiskustannuksia ja ylläpitää tai parantaa suorituskykyä ja laatua, mikä parantaa kilpailukykyä huomattavasti.
  • Parannusten mahdollisuus sekä tuotteessa että prosesseissa
  • Se muodostaa sidosryhmälle tarkoitetun kokonaiskuvan eri mahdollisuuksista, jotka Scanfil toteuttaa sopimuksen mukaan.

Palvelutarjonta

”Design driven manufacturing” toimintatapamme tehostaa koko tuotteen arvoketjua R&D toiminnasta valmistukseen sekä logistiikkaan. Sitoutuneet työntekijämme varmistavat jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden toteuttamisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Scanfilin vertikaalisesti integroitu tuotanto tarjoaa täysimittaisen ja kustannustehokkaan palveluketjun tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lue lisää