Scanfil Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

28.4.2023

Scanfil Oyj     Suurimmat osakkeenomistajat     28.4.2023 klo 14.30

Scanfil Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

Liputusvelvollinen: Harri Tapio Takanen. Osakkeenomistajien nimet: Harri Tapio Takanen ja Jorma Takanen. Liputusraja saavutettiin 27.4.2023.

Harri Takasen osuus äänistä ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten

kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

28,15

0

28,15

64 959 993

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

16,94

0

16,94

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A:Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000029905

18 287 451

 

28,15

 

A. YHTEENSÄ

18 287 451

28,15

Tietoja liputusvelvollisesta:
Koko määräysvaltaketju

Nimi

%-osuus osakkeista ja

äänistä

%-osuus osakkeista ja

äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Harri Takanen

15,26

 

9 913 146

Jorma Takanen

9,97

 

6 474 305

Riitta Ja Jorma J. Takasen Säätiö

2,93

 

1 900 000

Lisätietoja: Harri Tapio Takanen ja Jorma Takanen käyttävät äänioikeutta Jorma Takasen omistamiin osakkeisiin yhteisymmärryksessä, kuitenkin siten, että Harri Tapio Takasella on viimekätinen määräysvalta näihin osakkeisiin sekä näiden äänioikeuksien käyttöön ja yksinomainen määräysvalta suoraan hallussaan oleviin osakkeisiin. Riitta ja Jorma J. Takasen Säätiö, joka omistaa 2,93 % liikkeeseenlaskijan osakkeista, on lisäksi huomioitu osakeomistuksen ja äänivallan osalta Jorma Takasen ja sitä kautta Harri Tapio Takasen määräysvaltayhteisönä.

Lisätietoja:

Pasi Hiedanpää
Johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä
s-posti: pasi.hiedanpaa@scanfil.com
puh. 050 378 2228

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lue lisää: www.scanfil.com

Liitteet