ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

17.9.2013

SCANFIL OYJ         PÖRSSITIEDOTE          17.9.2013 KLO 15.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Jorma J. Takanen on arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisesti ilmoittanut Scanfil Oyj:lle (y-tunnus 2422742-9), että Jorma J. Takasen omistusosuus on 17.9.2013 tehdyn sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta alittanut 17.9.2013 15 prosenttia Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Jorma J. Takanen omistaa suoraan 5 832 305 kpl ja välillisesti 1 900 000 (Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön omistusosuus) Scanfil Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 13,39 prosenttia Scanfil Oyj:n osakkeiden 57 730 439 kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

 

Scanfil Oyj
Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi