ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

3.6.2016

SCANFIL OYJ         PÖRSSITIEDOTE           3.6.2016 KLO 9.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS 

Varikot Oy (2473422-8),Riitta-Liisa Kotilainen, Sirpa Kotilainen, Aleksi Kotilainen ja Mira Kotilainen ovat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisesti ilmoittaneet Scanfil Oyj:lle (y-tunnus 2422742-9), että Varikot Oy:n äänivallassa on tapahtunut muutos 3.6.2016 alkaen. Osakkaiden välisen sopimuksen perusteella äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät nyt Riitta-Liisa Kotilainen (25 %),Sirpa Kotilainen (25 %), Aleksi Kotilainen (25 %) ja  Mira Kotilainen (25 %) yhdessä. Riitta-Liisa Kotilainen, Sirpa Kotilainen, Aleksi Kotilainen ja Mira Kotilainen omistavat Scanfil Oyj:n osakkeita myös henkilökohtaisesti. Omistusosuudet ja prosentuaaliset osuudet Scanfil Oyj:n osakkeista on esitetty seuraavassa:

Varikot Oy: 7.606.442 osaketta, 11,99 % osakkeista
Riitta-Liisa Kotilainen: 11.000 osaketta, 0,02 % osakkeista
Sirpa Kotilainen: 11.000 osaketta, 0,02 % osakkeista
Aleksi Kotilainen: 40.000 osaketta, 0,06 % osakkeista
Mira Kotilainen: 10.000 osaketta, 0,02 % osakkeista.

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 1111

 

Jakelu:          NASDAQ OMX Helsinki
                     Keskeiset tiedotusvälineet
                     www.scanfil.com

 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 13 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 800 henkilöä.