ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

12.4.2012

 SCANFIL OYJ               PÖRSSITIEDOTE             12.4.2012 klo  9.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Eero Alvari Kotilaisen kuolinpesä on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoittanut 11.4.2012 Scanfil Oyj:lle (y-tunnus 2422742-9), että kuolinpesän omistusosuus 9.4.2012 tehdyn osituksen ja perinnönjaon seurauksena alitti 9.4.2011 yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. 

Eero Alvari Kotilaisen kuolinpesä omistaa 0 kpl Scanfil Oyj:n osaketta osituksen ja perinnönjaon seurauksena.

Riitta-Liisa Kotilainen on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti 11.4.2012 ilmoittanut Scanfil Oyj:lle, että hänen äänioikeuksiensa lukumäärä on ylittänyt yhden kahdeskymmenes osan (1/20). Eero Alvari Kotilaisen kuolinpesässä 9.4.2012 tehdyn osituksen ja perinnönjaon seurauksena Riitta-Liisa Kotilainen on saanut omistusoikeuden 1.818.277 Scanfil Oyj:n osakkeeseen. Riitta-Liisa Kotilainen omistaa 1.829.277 (3,17 %) Scanfil Oyj:n osaketta. Lisäksi mainitussa osituksessa ja perinnönjaossa Riitta-Liisa Kotilainen on saanut testamenttiin perustuvan hallintaoikeuden 1.818.277 (3,15 %) Scanfil Oyj:n osakkeeseen. Riitta-Liisa Kotilaisen äänioikeuksien lukumäärä on yhteensä 3.647.554, joka on 6,32 %:ia Scanfil Oyj:n osakkeiden (57 730 439 osaketta ja ääntä) äänioikeuksien lukumäärästä.

Sirpa Anneli Kotilainen on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti 11.4.2012 ilmoittanut Scanfil Oyj:lle, että hänen äänioikeuksiensa lukumäärä on ylittänyt yhden kahdeskymmenes osan (1/20). Eero Alvari Kotilaisen kuolinpesässä 9.4.2012 tehdyn osituksen ja perinnönjaon seurauksena Sirpa Anneli Kotilainen on saanut omistusoikeuden 1.818.277 Scanfil Oyj:n osakkeeseen. Sirpa Anneli Kotilainen omistaa 1.829.277 (3,17 %) Scanfil Oyj:n osaketta. Lisäksi mainitussa osituksessa ja perinnönjaossa Sirpa Anneli Kotilainen on saanut testamenttiin perustuvan hallintaoikeuden 1.818.278 (3,15 %) Scanfil Oyj:n osakkeeseen. Sirpa Anneli Kotilaisen äänioikeuksien lukumäärä on yhteensä 3.647.555, joka on 6,32 %:ia Scanfil Oyj:n osakkeiden (57 730 439 osaketta ja ääntä) äänioikeuksien lukumäärästä.

 

SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

 

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi