ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

18.4.2012

SCANFIL OYJ         PÖRSSITIEDOTE           18.4.2012 KLO 16.50

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Variko Oy (perustettava yhtiö), Riitta-Liisa Kotilainen ja Sirpa Kotilainen ovat arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti 18.4.2012 ilmoittaneet Scanfil Oyj:lle (y-tunnus 2422742-9), että Variko Oy:n, Riitta-Liisa Kotilaisen ja Sirpa Kotilaisen omistusosuus on 17.4.2012 ylittänyt yhden kymmenesosan (1/10) Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Eero Alvari Kotilaisen kuolinpesässä 9.4.2012 tehdyn osituksen ja perinnönjaon seurauksena perillisille ja testamentinsaajille siirtyneet Scanfil Oyj:n osakkeet on 17.4.2012 toteutetuilla kaupoilla siirtyneet Variko Oy:n (perutettava yhtiö) omistukseen. Osakkaiden välisen sopimuksen perusteella äänivaltaa Variko Oy:ssä käyttävät Riitta-Liisa Kotilainen (50 %) ja Sirpa Kotilainen (50 %) yhdessä. Riitta-Liisa Kotilainen omistavat Scanfil Oyj:n osakkeita myös henkilökohtaisesti. Omistusosuudet ja prosentuaaliset osuudet Scanfil Oyj:n osakkeista:

Variko Oy (perustettava yhtiö): 7.273.109 osaketta, 12,60 % osakkeista
Riitta-Liisa Kotilainen: 11.000 osaketta, 0,02 % osakkeista
Sirpa Kotilainen: 11.000 osaketta, 0,02 % osakkeista

 

SCANFIL OYJ


Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Harri Takanen, puh. +358 8 4882 1111

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com