Laatu Scanfililla

Kaiken toimintamme ohjenuora

Henkilöstömme on sitoutunut noudattamaan tiukimpia laatustandardeja valmistusprosessin jokaisessa vaiheessa.

Sitoutuneet työntekijät

Tiedämme tuotteenne laadun olevan äärimmäisen tärkeä.  Henkilöstömme on sitoutunut pitämään yllä tiukimpia laatustandardeja valmistusprosessin jokaisessa vaiheessa.

Mitattu

Scanfililla laatu alkaa ylimmän johdon sitoutumisesta ja jatkuu läpi koko tuotantoprosessin ja toimitusketjun. Mittaamme ja kehitämme toimintamme tehokkuutta ja laatua noudattaen jatkuvan parantamisen periaatetta.

Sertifioitu

Jokaisella Scanfilin laitoksella on sertifioitu ISO 9001 -standardin vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä. Lisäksi joillakin tehtailla on yksityiskohtaisemmat sertifioidut laadunhallintajärjestelmät, joilla pyritään vastaamaan tiettyjen alojen tarpeisiin. Esimerkiksi lääkealan asiakkaita palvelevilla tehtailla on sertifioitu ISO 13485 -standardin vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä.

Optimoitu

Toimintamme laatu syntyy pitkälle standardoiduista prosesseista sekä erittäin osaavasta ja koulutetusta henkilöstöstämme. Kaikilla tehtaillamme on käytössä kansainvälisesti tunnustettu Lean Six Sigma -prosessinkehitysmenetelmä. Se auttaa meitä optimoimaan tuotantoresurssimme ja valmistamaan tasalaatuisia tuotteita.

Analysoitu

Scanfilin laadukas tuotanto viimeistellään funktionaalisella laadunvarmistusohjelmalla. Tehtaillamme käytetään FMEA (Failure Mode and Effects Analysis eli vioittumis- ja vaikutusanalyysi) -riskinarviointimenetelmää, joka auttaa tunnistamaan riskialttiit alueet tuotannossamme. Voimme ratkaista ongelmat nopeasti ja tehokkaasti, kun olemme tietoisia mahdollisista ongelmista.