Scanfil SMART

Täyttää tulevaisuuden vaatimukset – ja enemmänkin

Yhdistetty, läpinäkyvä, ennakoiva ja optimoitu päästä päähän -toimitusketju ja toiminta.

SMART Operations -toimintamallimme

Scanfilin merkittävin voimavara on sitoutunut henkilöstömme. Etsimme silti jatkuvasti uusia keinoja kehittää toimintaamme ja tehokkuuttamme. Vastauksemme muuttuvaan maailmaan on Scanfil SMART Operations. SMART-ohjelmalla pystymme täyttämään tulevaisuuden vaatimukset – ja enemmänkin. Yhteistyö- ja teollisuusrobotit tekevät jo yhdessä töitä tuotannossamme. Automaattiset älyajoneuvot (AIV) siirtävät tuotteita, ja materiaalinkäsittely on paljon automatisoidumpaa. Esineiden internet (IoT) mahdollistaa täyden yhdistettävyyden ja tiedonkeruun, joka tuo käyttöön koneiden ja järjestelmien välisen viestinnän. Kerätyt tiedot analysoidaan ja niitä käytetään toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja koko toimitusketjun optimointiin.

Lisäksi tehtaamme varustetaan paperittomilla valmistusohjeiden hallinta- ja eDHR-järjestelmillä. Tämä on osa käynnissä olevaa missiotamme nousta maailmanluokan kumppaneiden ensisijaiseksi sopimusvalmistajaksi.

Materiaalinkäsittelyautomaatio

Optimoidun materiaalinkäsittelyn myötä käyttöön saadaan dynaamisia varastopaikkoja ja varastojärjestelmä, joka optimoi poimintareitin ja ohjaa käyttäjää poiminnan aikana. Inhimillisten virheiden määrä vähenee eikä hukkaa muodostu.

AIV – automaattiset älyajoneuvot

Automaattiset älyajoneuvomme nostavat tuottavuutta valmistus- ja logistiikkatoiminnoissamme. Niiden ansiosta työntekijämme voivat keskittyä paremmin monimutkaisia ihmisen taitoja vaativiin tehtäviin. AIV:t lisäävät tuotantokykyä, vähentävät koneiden seisokkiaikaa, eliminoivat virheet ja parantavat materiaalin jäljitettävyyttä.

Cobotit

Cobottien eli yhteistyörobottien avulla parannamme suorituskykyämme, sillä niiden avulla voimme vähentää työntekijöidemme epäergonimista työtä ja parantaa laatua hallitsemalla prosessin muuttujien määrää. Yhteistyö-sana viittaa siihen, ettei yhteistyörobottia ole tarkoitettu toimimaan täysin omillaan, vaan ennemmin avustamaan ihmisiä tai muita koneita staattisemmissa ja toistuvammissa tehtävissä.

RPA – ohjelmistorobotiikka

Ohjelmistorobotiikan ratkaisut ovat ”operatiivinen liiketoimintatyökalu, jolla automatisoidaan ja digitalisoidaan manuaalinen ja rutiininomainen työ; sen avulla voimme keskittyä enemmän lisäarvoa tuottavaan työhön”. Scanfilille RPA ei ole vain työkalu, vaan vahva osa työn optimoimisen kulttuuria. Robottimme, joista käytetään yleisemmin nimitystä botit, ovat työntekijöidemme virtuaalisia avustajia.

MES ja koneiden IOT

MES (Manufacturing Execution System) -tuotannonohjausjärjestelmä on tuotantoyksikön aivot. Se ohjaa kaikkia materiaalivirtoja ja prosesseja ja varmistaa yhteydet kaikkiin tärkeisiin prosesseihin, koneisiin ja laitteistoihin. Se sisältää sekä ohjelmiston että laitteiston, on rajapinta ERP-järjestelmäämme ja tuotantoyksikön koneisiin ja kattaa kaiken SMT-koneesta pakkaamiseen. MES-järjestelmän käytännön etuja ovat esimerkiksi virheiden eliminointi, lukitus ja reitityksen ohjaus, jotka kaikki parantavat laatua ja turvallisuutta tuotannossa. MES parantaa tuottavuuttamme, koska sen avulla saamme tietoja reaaliaikaisesti ja näemme etenemisen paremmin.

Massadata ja liiketoimintatiedon hallinta

Massadatan ja liiketoimintatiedon hallinnan (BI eli Business Intelligence) ratkaisut ovat keskeisiä tekijöitä, joilla jatkuvasti lisääntyvää tietoa voidaan hyödyntää kokonaiskuvan muodostamisessa yrityksen liiketoiminnasta, päätöksenteossa ja automaatiossa. Scanfilin massadata- ja BI-alusta on skaalautuva, minkä ansiosta on mahdollista kehittyä täysin tietovetoiseksi organisaatioksi ja hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Työntekijämme pystyvät toimimaan entistä tietoisempina, koska heillä on tukenaan reaaliaikaisia visualisointeja, toimenpiteiden ilmaisimia ja automatisoituja toimenpiteitä. Paremmasta näkyvyydestä, ymmärryksestä ja yhdistettävyydestä on hyötyä asiakkaillemme.

Digitaaliset työohjeet

Digitaaliset työohjeet ovat kehitysaskel perinteisistä painetuista ohjeista. Uudella järjestelmällämme menetelmät ja asiakirjat ovat digitaalisia, jolloin niitä on helpompi käyttää ja ymmärtää ja nopeampi päivittää. Visuaaliset työohjeet sisältävät valokuvia, videoita, äänitallenteita, kaavioita, piirustuksia ja paljon muuta. Ne vähentävät sekaannuksia ja parantavat tulosten laatua. Tämän lisäksi digitaaliset työohjeet ovat paperiton tietojenkäsittelytyökalu, joka kerää reaaliaikaisia tietoja ohjaamaan toimintaa paremmin.

eDHR – Digitalisoitu lääkinnällinen dokumentaatio

eDHR täyttää lääkinnällisten laitteiden valmistuksen tiukimmat vaatimukset. Tuotannosta kerätään tietoa reaaliaikaisesti. Siten voidaan varmistaa, että oikeaa materiaalia käytetään ja että kaikkien toimintojen tulos on hyväksytty. Se takaa myös sen, että kaikilla valmistus- ja testausprosesseihin osallistuvilla työntekijöillä on tarvittavien toimintojen edellyttämä koulutus ja pätevyys. Testitulokset ja digitaaliset allekirjoitukset sekä kaikki muu kerätty tieto ovat suoraan käytettävissä ja täysin jäljitettäviä. eDHR karsii tuotannon virheet, kuten komponenttien sekaantumisen ja dokumentaation virheet.